اخبار

2 مرکز مخابراتی شهدای وردآورد، ولیعصر(عج) توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهدای وردآورد، ولیعصر(عج) از تاریخ 29 دی ماه آغاز می شود.

توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید برادری صالح آباد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید برادری صالح آباد از تاریخ 26 دی ماه آغاز می شود.

کابل برگردان در 2 مرکز مخابراتی ولیعصر(عج) و شهید منتظری

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی ولیعصر(عج) و شهید منتظری از تاریخ 27 دی ماه آغاز می شود.

مشاهده صفحه خبر ها

سهام

-0.48%
قیمت پایانی سهام: 2296
قیمت روز قبل: 2307
درصد تغییر:-0.48%
حجم معامله: 3.69 M

آگهی ها

نظر سنجی

...
با سپاس فراوان از شرکت در نظر سنجی