اخبار

توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید بخششی

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید بخششی از تاریخ 25 اسفندماه آغاز می شود.

اختلال در سامانه طرح جامع مشترکین مخابرات منطقه 3 تهران

با اجرای عملیات برگردان سامانه طرح جامع مشترکین، این سامانه در روز 23 اسفندماه با اختلال همراه است.

2 مرکز مخابراتی شهید لطیفی و شهید کاظمیان توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید لطیفی و شهید کاظمیان از تاریخ 22 اسفند ماه آغاز می شود.

مشاهده صفحه خبر ها

سهام

0.05%
قیمت پایانی سهام: 2202
قیمت روز قبل: 2201
درصد تغییر:0.05%
حجم معامله: 310,376

آگهی ها

نظر سنجی

...
با سپاس فراوان از شرکت در نظر سنجی