اخبار

4 مرکز مخابراتی شهید لطیفی، سلمان فارسی، الغدیر و شهید عاطف توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید لطیفی، سلمان فارسی، الغدیر، شهید عاطف از تاریخ 7 خردادماه آغاز می شود.

4 مرکز مخابراتی عرب سرخی، شهید زارعی، شهرستان قدس و شهید قندی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات عرب سرخی، شهید زارعی، شهرستان قدس و شهید قندی از تاریخ 6 خرداد ماه آغاز می شود.

تخفیف ۵۰ درصدی همراه اول به محتوای داخلی در بسته های اینترنت

همراه اول تعرفه ترافیک بسته اینترنت برای سایت های پرمراجعه ایرانی را نیم بها کرد.

مشاهده صفحه خبر ها

سهام

-0.47%
قیمت پایانی سهام: 2341
قیمت روز قبل: 2352
درصد تغییر:-0.47%
حجم معامله: 4.93

آگهی ها

نظر سنجی

...
مطالب مندرج در پورتال درخصوص سرویس های معرفی شده تا چه حد نیازهای اطلاعاتی شما را در حوزه مخابرات برآورده می کند؟
تاچه حد از خدمات غیرحضوری پورتال رضایت دارید؟
اخبار و اطلاعات مندرج در پورتال مخابرات تهران تا چه اندازه تازه و به روز است؟
ازچه طریق با پورتال مخابرات تهران آشنا شدید؟
پورتال مخابرات تهران را تاچه اندازه تجاری می بینید؟
شکل ظاهری پورتال را ازنظرجذابیت ظاهری چگونه ارزیابی می کنید؟
آیا پورتال مخابرات تهران از امنیت کافی برای تبادلات مالی برخوردار است؟
با سپاس فراوان از شرکت در نظر سنجی