اخبار

3 مرکز مخابراتی ابوذر ، شهید سلیمانی حسن آباد ، شهید بختیاری توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز ابوذر ، شهید سلیمانی حسن آباد ، شهید بختیاری از تاریخ 23 آبان ماه آغاز می شود.

2 مرکز مخابراتی شیخ فضل اله نوری و شیخ بهایی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شیخ فضل اله نوری و شیخ بهایی از تاریخ 22 آبان ماه آغاز می شود.

مرکز مخابرات شهید قندی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید قندی از تاریخ 21 آبان ماه آغاز می شود.

مشاهده صفحه خبر ها

سهام

-0.21%
قیمت پایانی سهام: 2411
قیمت روز قبل: 2416
درصد تغییر:-0.21%
حجم معامله: 431033

آگهی ها

نظر سنجی

...
با سپاس فراوان از شرکت در نظر سنجی