اخبار

3 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی جماران، آیت الله کاشانی و پاسداران از تاریخ 25 شهریور ماه آغاز می شود.

4 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهرستان قدس، پاسداران، شهید تندگویان و هفت تیر از تاریخ 24 شهریور ماه آغاز می شود.

انتصاب اعضای ستاد اربعین شرکت مخابرات ایران

از سوی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، اعضای ستاد اربعین در شرکت انتخاب و معرفی شدند.

مشاهده صفحه خبر ها

سهام

1.29%
قیمت پایانی سهام: 3968
قیمت روز قبل: 4020
درصد تغییر:1.29%
حجم معامله: 31.521M

آگهی ها

نظر سنجی

...
با سپاس فراوان از شرکت در نظر سنجی