صفحه اصلي > اخبار > پرتال آگهی ها > صفحه حراج 

فروش اقلام و تجهیزات مخابراتی مازاد و اسقاط

 
فروش اقلام و تجهیزات مخابراتی مازاد و اسقاط تاریخ ثبت : 1396/06/05
طبقه بندي :
عنوان حراج : فروش اقلام و تجهیزات مخابراتی مازاد و اسقاط
شماره حراج : آگهی حراج عمومی شماره 11‏/96
نام روزنامه : کیهان
تصویر روزنامه : <#f:34/>
تاریخ انتشار : 96.6.11
اخرین مهلت خرید اسناد : 96.6.25
متن آگهی :

مخابرات منطقه تهران

اداره کل تدارکات و خدمات

آگهی حراج عمومی شماره  11‏/96

فروش اقلام و تجهیزات مخابراتی مازاد و اسقاط

شرکت مخابرات منطقه تهران در نظر دارد اقلام و تجهیزات مخابراتی مازاد و اسقاط خود را از طریق حراج عمومی به فروش برساند 0 داوطلبان شرکت در حراج می توانند از زمان شروع فروش اسناد حراج  پس از واریز بهای اسناد به مبلغ 000ر500 ریال ( مالیات ارزش افزوده محاسبه گردیده است) به شماره حساب 1769961978 بانک ملت شعبه اسکان کد 6520 با ذکر شناسه واریز شماره 17696804152 در متن فرم واریز و در ساعات اداری به نشانی : تهران ، بزرگراه کردستان ، نرسیده به ملاصدرا ، نبش خیابان سهیل ، ساختمان شاهد ، طبقه سوم ، اتاق 302 ، واحد تدارکات اداره مالی اداری معاونت مالی ، تدارکاتی و منابع انسانی مراجعه و CD اسناد حراج را دریافت و پس از تهیه پرینت اسناد ، با در دست داشتن اسناد حراج و سپرده شرکت در حراج در زمان مقرر در محل برگزاری حراج به آدرس ذیل جهت شرکت در حراج حضور بهم رسانند0

1‏‏‏‏- سپرده شرکت در حراج : مبلغ 000ر000ر40 ریال می باشد0

2‏-  زمان شروع فروش اسناد : روز چهارشنبه مورخ 15‏/6‏/96 می باشد0 

 

3‏‏‏‏‏- آخرین مهلت خرید اسناد : روز شنبه مورخ 25‏‏‏‏‏/6‏‏‏‏/96 می باشد0

4‏‏‏‏‏- زمان برگزاری حراج : راس ساعت 30‏/9 صبح روز دو شنبه مورخ 3‏/7‏/96 می باشد .

5‏‏‏‏‏- محل برگزاری حراج : تهران ، بزرگراه کردستان ، خ ملاصدرا، خ شیراز، خ سهیل ، شرکت مخابرات منطقه تهران، اداره کل تدارکات و خدمات ، طبقه نهم اتاق 907 می باشد .

 

دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات منطقه تهران

 

تعداد نمایش : 924 <<بازگشت

سهام

قیمت پایانی سهام: 3799
قیمت روز قبل: 3795