صفحه اصلي > اخبار > پرتال آگهی ها > صفحه حراج 

انجام عملیات نگهداری وبازسازی شبکه های کابل، هوائی

 
انجام عملیات نگهداری وبازسازی شبکه های کابل، هوائی تاریخ ثبت : 1396/07/02
طبقه بندي : ,,
عنوان حراج : انجام عملیات نگهداری وبازسازی شبکه های کابل، هوائی
شماره حراج : آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 2 . م2 . 96
نام روزنامه : ایران
تصویر روزنامه : <#f:34/>
تاریخ انتشار : 96.7.5
اخرین مهلت خرید اسناد : 96.7.20
متن آگهی :

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره  2 . م2 . 96  

انجام عملیات نگهداری وبازسازی شبکه های کابل، هوائی،فیبرنوری و سیستمهای WLL ،ACCESSوPGS درمحدوده مراکز مخابرات پاسداران وشهید لطیفی

دستگاه مناقصه گذار

اداره کل مخابرات منطقه 2 تهران

موضوع مناقصه

انجام عملیات نگهداری وبازسازی شبکه های کابل، هوائی،فیبرنوری و سیستمهای Wll ،ACCESSوPGS درمحدوده مراکز مخابرات پاسداران وشهید لطیفی

میزان سپرده شرکت در مناقصه

ریال (423.913.018   ریال)صرفاً دروجه  شرکت مخابرات ایران - منطقه تهران

تاریخ شروع فروش اسناد مناقصه

از روز چهارشنبه مورخه 96.7.12

تاریخ پایان فروش اسناد مناقصه

تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخه 96.7.20

محل دریافت اسناد مناقصه

تهران، بلوار آفریقا، روبروی پارک صبا، خیابان شهید یزدانپناه، پلاک 58، اداره کل مخابرات منطقه 2 تهران، واحد دبیرخانه

بهای فروش اسناد مناقصه

مبلغ 109,000 (یکصد و نه هزار ریال) واریز به حساب شماره 1769961978 نزد بانک ملت شعبه اسکان کد 6520 با شماره شناسه 174388027168

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد

قبل از ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخه 96.7.30

محل ارائه پیشنهاد

آدرس دریافت اسناد مناقصه

ساعت و محل تشکیل جلسه کمیسیون(مرحله اول)

ساعت 9:00 صبح روز دوشنبه مورخه 96.8.1 به نشانی فوق، طبقه سوم، سالن کنفرانس

توضیحات

دارا بودن کد اقتصادی، شناسه ملی و سوابق مفید ومرتبط باموضوع کار  الزامی بوده و سایر شرایط لازم در اسناد مناقصه قید گردیده است.

 

                                                                                                              روابط عمومی مخابرات منطقه تهران

تعداد نمایش : 897 <<بازگشت

سهام

قیمت پایانی سهام: 3799
قیمت روز قبل: 3795