صفحه اصلي > اخبار > پرتال آگهی ها > صفحه حراج 

فروش دو دستگاه برج خنک کننده و فایلهای ریلی

 
فروش دو دستگاه برج خنک کننده و فایلهای ریلی تاریخ ثبت : 1396/07/02
طبقه بندي :
عنوان حراج : فروش دو دستگاه برج خنک کننده و فایلهای ریلی
شماره حراج : آگهی حراج عمومی شماره 12‏/96
نام روزنامه : هفت صبح
تصویر روزنامه : <#f:34/>
تاریخ انتشار : 96.7.5
اخرین مهلت خرید اسناد : 96.8.6
متن آگهی :

مخابرات منطقه تهران

اداره کل تدارکات و خدمات

آگهی حراج عمومی شماره 12‏/96

فروش دو دستگاه برج خنک کننده و فایلهای ریلی

 

شرکت مخابرات منطقه تهران در نظر دارد دو دستگاه برج خنک کننده و فایلهای ریلی خود را از طریق حراج عمومی به فروش برساند . داوطلبان شرکت در حراج می توانند از زمان شروع فروش اسناد حراج  پس از واریز بهای اسناد به مبلغ 000ر500 ریال (مالیات ارزش افزوده محاسبه گردیده است) به شماره حساب 1769961978 بانک ملت شعبه اسکان کد 6520 با ذکر شناسه واریز شماره 17696804152 در متن فرم واریز و در ساعات اداری به نشانی : تهران ، بزرگراه کردستان ، نرسیده به ملاصدرا ، نبش خیابان سهیل ، ساختمان شاهد ، طبقه سوم ، اتاق 302 ، واحد تدارکات اداره مالی اداری معاونت مالی ، تدارکاتی و منابع انسانی مراجعه و CD اسناد حراج را دریافت و پس از تهیه پرینت اسناد ، با در دست داشتن اسناد حراج و سپرده شرکت در حراج در زمان مقرر در محل برگزاری حراج به آدرس ذیل جهت شرکت در حراج حضور بهم رسانند.

1‏‏‏- سپرده شرکت در حراج : مبلغ 000ر000ر15 ریال (پانزده میلیون ریال ) می باشد.

2‏‏‏‏- زمان شروع فروش اسناد : روز سه شنبه مورخ 25‏‏.7‏‏.96 می باشد.

3‏‏‏‏- آخرین مهلت خرید اسناد : روز شنبه مورخ 6‏.8‏‏.96 می باشد.

4‏‏‏‏- زمان برگزاری حراج : راس ساعت 30‏‏:9 صبح روز دوشنبه مورخ 15‏‏.8‏‏.96 می باشد .

5‏‏‏‏- محل برگزاری حراج : تهران ، بزرگراه کردستان ، خ ملاصدرا، خ شیراز، خ سهیل ، شرکت مخابرات منطقه تهران، اداره کل تدارکات و خدمات ، طبقه نهم اتاق 907 می باشد .

 

دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات منطقه تهران

تعداد نمایش : 855 <<بازگشت

سهام

قیمت پایانی سهام: 3799
قیمت روز قبل: 3795