صفحه اصلي > اخبار > پرتال آگهی ها > صفحه حراج 

فروش 236 متر کابل

 
فروش 236 متر کابل تاریخ ثبت : 1396/07/11
طبقه بندي : ,,
عنوان حراج : فروش 236 متر کابل
شماره حراج : آگهی حراج عمومی شماره 13‏‏/96
نام روزنامه : دنیای اقتصاد
تصویر روزنامه : <#f:34/>
تاریخ انتشار : 95.7.15
اخرین مهلت خرید اسناد : 96.8.17
متن آگهی :

مخابرات منطقه تهران

اداره کل تدارکات و خدمات

آگهی حراج عمومی شماره 13‏‏/96

فروش 236 متر کابل

شرکت مخابرات منطقه تهران در نظر دارد 236 متر کابل خود را از طریق حراج عمومی به فروش برساند 0 داوطلبان شرکت در حراج می توانند از زمان شروع فروش اسناد حراج  پس از واریز بهای اسناد به مبلغ 000ر500 ریال (مالیات ارزش افزوده محاسبه گردیده است) به شماره حساب 1769961978 بانک ملت شعبه اسکان کد 6520 با ذکر شناسه واریز شماره 17696804152 در متن فرم واریز و در ساعات اداری به نشانی : تهران ، بزرگراه کردستان ، نرسیده به ملاصدرا ، نبش خیابان سهیل ، ساختمان شاهد ، طبقه سوم ، اتاق 302 ، واحد تدارکات اداره مالی اداری معاونت مالی ، تدارکاتی و منابع انسانی مراجعه و CD اسناد حراج را دریافت و پس از تهیه پرینت اسناد ، با در دست داشتن اسناد حراج و سپرده شرکت در حراج در زمان مقرر در محل برگزاری حراج به آدرس ذیل جهت شرکت در حراج حضور بهم رسانند0

1‏‏‏- سپرده شرکت در حراج : مبلغ 000ر000ر21 ریال ( بیست و یک میلیون ریال) می باشد.

2‏‏‏‏- زمان شروع فروش اسناد : روز چهارشنبه مورخ 10‏‏/8‏‏/96 می باشد.

3‏‏‏‏- آخرین مهلت خرید اسناد : روز چهار شنبه مورخ 17‏/8‏/96 می باشد.

4‏‏‏‏- زمان برگزاری حراج : راس ساعت 30‏‏/9 صبح روز دو شنبه مورخ 22‏‏/8‏‏/96 می باشد .

5‏‏‏‏- محل برگزاری حراج : تهران ، بزرگراه کردستان ، خ ملاصدرا، خ شیراز، خ سهیل ، شرکت مخابرات منطقه تهران، اداره کل تدارکات و خدمات ، طبقه نهم اتاق 907 می باشد .

دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات منطقه تهران

تعداد نمایش : 859 <<بازگشت

سهام

قیمت پایانی سهام: 3799
قیمت روز قبل: 3795