صفحه اصلي > اخبار > پرتال آگهی ها > صفحه حراج 

فروش سیم رانژه‏‏ و کابل‏-لوازم وتجهیزات مخابراتی

 
فروش سیم رانژه‏‏ و کابل‏-لوازم وتجهیزات مخابراتی تاریخ ثبت : 1396/10/13
طبقه بندي :
عنوان حراج : فروش سیم رانژه‏‏ و کابل‏-لوازم وتجهیزات مخابراتی
شماره حراج : آگهی تجدیدحراج عمومی شماره 14‏‏‏.96
نام روزنامه : هفت صبح
تصویر روزنامه : <#f:34/>
تاریخ انتشار : 96.10.16
اخرین مهلت خرید اسناد : 96.10.18
متن آگهی :

مخابرات منطقه تهران

اداره کل تدارکات و خدمات

آگهی تجدیدحراج عمومی شماره 14‏‏‏.96

فروش سیم رانژه‏‏ و کابل‏-لوازم وتجهیزات مخابراتی

شرکت مخابرات منطقه تهران در نظر دارد انواع کابلهای مخابراتی و سیم رانژه‏‏‏- تجهیزات مخابراتی اسقاط وخارج ازرده  خود را از طریق حراج عمومی به فروش برساند 0 داوطلبان شرکت در حراج می توانند از زمان شروع فروش اسناد حراج  پس از واریز بهای اسناد به مبلغ 000ر000‏ر1 ریال (مالیات ارزش افزوده محاسبه گردیده است) به شماره حساب 1769961978 بانک ملت شعبه اسکان کد 6520 با ذکر شناسه واریز شماره 17696804152 در متن فرم واریز و در ساعات اداری به نشانی : تهران ، بزرگراه کردستان ، نرسیده به ملاصدرا ، نبش خیابان سهیل ، ساختمان شاهد ، طبقه سوم ، اتاق 302 ، واحد تدارکات اداره مالی اداری معاونت مالی ، تدارکاتی و منابع انسانی مراجعه و CD اسناد حراج را دریافت و پس از تهیه پرینت اسناد ، با در دست داشتن اسناد حراج و سپرده شرکت در حراج در زمان مقرر در محل برگزاری حراج به آدرس ذیل جهت شرکت در حراج حضور بهم رسانند.

1‏‏‏‏‏‏- سپرده شرکت در حراج : مبلغ 000ر000ر125ریال (یکصدو بیست و پنج میلیون ریال) می باشد.

2‏‏‏‏‏‏‏- زمان شروع فروش اسناد : روز شنبه مورخ 96.10.16 می باشد.

3‏‏‏‏‏‏‏- آخرین مهلت خرید اسناد : روز دوشنبه مورخ 96.10.18 می باشد.

4‏‏‏‏‏‏‏- زمان برگزاری حراج : راس ساعت 30‏‏‏:9 صبح روز دوشنبه مورخ 96.10.25 می باشد .

5‏‏‏‏‏‏‏- محل برگزاری حراج : تهران ، بزرگراه کردستان ، خ ملاصدرا، خ شیراز، خ سهیل ، شرکت مخابرات منطقه تهران، اداره کل تدارکات و خدمات ، طبقه نهم اتاق 907 می باشد .

  

دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات منطقه تهران

 

تعداد نمایش : 703 <<بازگشت

سهام

قیمت پایانی سهام: 3799
قیمت روز قبل: 3795