صفحه اصلي > اخبار > پرتال آگهی ها > صفحه حراج 

فروش دستگاههای چاپ و برش و استکر و تجهیزات تاسیسات

 
فروش دستگاههای چاپ و برش و استکر و تجهیزات تاسیسات تاریخ ثبت : 1396/11/09
طبقه بندي :
عنوان حراج : فروش دستگاههای چاپ و برش و استکر و تجهیزات تاسیسات
شماره حراج : آگهی حراج عمومی شماره 96.16
نام روزنامه : هفت صبح
تصویر روزنامه : <#f:34/>
تاریخ انتشار : 96.11.10
اخرین مهلت خرید اسناد : 96.11.18
متن آگهی :

مخابرات منطقه تهران

اداره کل تدارکات و خدمات

آگهی حراج عمومی شماره 96.16

فروش دستگاههای چاپ و برش و استکر و تجهیزات تاسیساتی و دیزل ژنراتور

 شرکت مخابرات منطقه تهران در نظر دارد دستگاه های چاپ و برش و استکرو تجهیزات تاسیساتی و دیزل ژنراتور خود را از طریق حراج عمومی به فروش برساند 0 داوطلبان شرکت در حراج می توانند از زمان شروع فروش اسناد حراج  پس از واریز بهای اسناد به مبلغ 000ر000ر1 ریال ( یک میلیون ریال ) ( مالیات ارزش افزوده محاسبه گردیده است)
به شماره حساب 1769961978 بانک ملت شعبه اسکان کد 6520 با ذکر شناسه واریز شماره 17696804152 در متن فرم واریز و در ساعات اداری به نشانی : تهران ، بزرگراه کردستان ، نرسیده به ملاصدرا ، نبش خیابان سهیل ، ساختمان شاهد ، طبقه سوم ، اتاق 302 ، واحد تدارکات اداره مالی اداری معاونت مالی ، تدارکاتی و منابع انسانی مراجعه و CD اسناد حراج را دریافت و پس از تهیه پرینت اسناد ، با در دست داشتن اسناد حراج و سپرده شرکت در حراج در زمان مقرر در محل برگزاری حراج به آدرس ذیل جهت شرکت در حراج حضور بهم رسانند0

1‏‏‏‏- سپرده شرکت در حراج : مبلغ 000ر000ر60 ریال ( شصت میلیون ریال) می باشد.

2‏‏‏‏‏- زمان شروع فروش اسناد : روز سه شنبه مورخ 96.11.10می باشد.

3‏‏‏‏‏- آخرین مهلت خرید اسناد : روز چهار شنبه مورخ 96.11.18 می باشد.

4‏‏‏‏‏- زمان برگزاری حراج : راس ساعت 9.30 صبح روز دوشنبه مورخ 96.11.30 می باشد .

5‏‏‏‏‏- محل برگزاری حراج : تهران ، بزرگراه کردستان ، خ ملاصدرا، خ شیراز، خ سهیل ، شرکت مخابرات منطقه تهران، اداره کل تدارکات و خدمات ، طبقه نهم اتاق 907 می باشد .

 

دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات منطقه تهران

آدرس سايت اينترنتي شركت مخابرات منطقه تهران

تعداد نمایش : 660 <<بازگشت

سهام

قیمت پایانی سهام: 3799
قیمت روز قبل: 3795