صفحه اصلي > اخبار > پرتال آگهی ها > مزایده ها > آرشیو مزایده ها 

فروش کابل های تت جمع آوری شده اداره کل تدارکات و خدمات

 
فروش کابل های تت جمع آوری شده اداره کل تدارکات و خدمات تاریخ ثبت : 1395/04/19
طبقه بندي : ,,
عنوان مزایده : فروش کابل های تت جمع آوری شده اداره کل تدارکات و خدمات
شماره مزایده : آگهی مزایده عمومی شماره 6/ت /95
نام روزنامه : ايران
تاریخ انتشار : 95.4.19
پایان فروش اسناد : 95.5.5
بازگشایی پاکات : 95.5.17
متن آگهی :

بسمه تعالی

آگهی مزایده عمومی شماره    6 /ت / 95

فروش   کابل های تت  جمع آوری شده

اداره کل تدارکات و خدمات

 

شرکت مخابرات استان تهران در نظر دارد کابل های تت جمع آوری شده خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند . داوطلبان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ ذیل پس از واریز مبلغ 000ر000ر1 ریال ( مالیات ارزش افزوده محاسبه گردیده است ) به شماره حساب 1769961978 بانک ملت شعبه اسکان کد 6520 با ذکر شناسه واریز شماره 17696804152 در متن فرم واریز و در ساعات اداری ، به نشانی : تهران ، بزرگراه کردستان ، نرسیده به ملاصدرا  نبش خیابان سهیل، ساختمان شاهد ، طبقه سوم ، اتاق 302 ، واحد تدارکات اداره مالی اداری معاونت مالی ، تدارکاتی و منابع انسانی مدیرعامل مراجعه و CD اسناد مزایده را خریداری و پس از تهیه پرینت اسناد ، با توجه به مندرجات آنها پیشنهاد خود را در دو پاکت ( الف و ب ) تنظیم و لاک و مهر شده به نشانی فوق تسلیم و رسید دریافت نمایند .

1. سپرده شرکت در مزایده مبلغ  000ر000ر102ریال می باشد .

2. فروش اسناد از روز شنبه مورخ 26 /4 / 95  می باشد.

3. آخرین مهلت خرید اسناد روز سه شنبه 5 /5 / 95  می باشد .

4. آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهاد قیمت ساعت30 / 14   بعدازظهر روز شنبه مورخ 16 /5  / 95 می باشد.

5. تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 17 /5 / 95 می باشد.      

دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران

تعداد نمایش : 2095 <<بازگشت

سهام

قیمت پایانی سهام: 3799
قیمت روز قبل: 3795