صفحه اصلي > اخبار > پرتال آگهی ها > مزایده ها > آرشیو مزایده ها 

اجاره سالن ورزشی شهید مفتح اداره کل تدارکات و خدمات

 
اجاره سالن ورزشی شهید مفتح اداره کل تدارکات و خدمات تاریخ ثبت : 1395/06/13
طبقه بندي : ,,
عنوان مزایده : اجاره سالن ورزشی شهید مفتح اداره کل تدارکات و خدمات
شماره مزایده : آگهی مزایده عمومی شماره 7/ت/95
نام روزنامه : ایران
تاریخ انتشار : 95.6.16
پایان فروش اسناد : 95.6.31
بازگشایی پاکات : 95.7.11
متن آگهی :

آگهی مزایده عمومی شماره 7/ت/95

اجاره سالن   ورزشی شهید مفتح

اداره کل تدارکات و خدمات

 

شرکت مخابرات استان تهران در نظر دارد سالن ورزشی شهید مفتح خود را از طریق مزایده عمومی اجاره دهد . داوطلبان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ ذیل پس از واریز مبلغ000ر500 ریال (مالیات ارزش افزوده محاسبه گردیده است ) به شماره حساب 1769961978 بانک ملت شعبه اسکان کد 6520 با ذکر شناسه واریز شماره 17696804152 در متن فرم واریز و در ساعات اداری ، به نشانی : تهران ، بزرگراه کردستان ، نرسیده به ملاصدرا  نبش خیابان سهیل، ساختمان شاهد ، طبقه سوم ، اتاق 302 ، واحد تدارکات اداره مالی اداری معاونت مالی ، تدارکاتی و منابع انسانی مدیرعامل مراجعه و CD اسناد مزایده را خریداری و پس از تهیه پرینت اسناد ، با توجه به مندرجات آنها پیشنهاد خود را در دو پاکت ( الف و ب ) تنظیم و لاک و مهر شده به نشانی فوق تسلیم و رسید دریافت نمایند .

1. سپرده شرکت در مزایده اجاره سالن ورزشی شهید مفتح مبلغ168.000.000 ریال می باشد .

2. فروش اسناد از روز شنبه مورخ95.6.20 می باشد.

3. آخرین مهلت خرید اسناد روز چهار شنبه 95.6.31می باشد .

4. آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهاد قیمت ساعت14:30 بعدازظهر روز شنبه مورخ 95.7.10می باشد.

5. تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 95.7.11می باشد.      

 

دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران

تعداد نمایش : 1851 <<بازگشت

سهام

قیمت پایانی سهام: 3799
قیمت روز قبل: 3795