صفحه اصلي > اخبار > پرتال آگهی ها > مزایده ها > آرشیو مزایده ها 

فروش انواع کابلهای هوائی، خاکی وسیم رانژه وکابل برق اسقاط وخارج ازرده اداره کل تدارکات و خدمات

 
فروش انواع کابلهای هوائی، خاکی وسیم رانژه وکابل برق اسقاط وخارج ازرده اداره کل تدارکات و خدمات تاریخ ثبت : 1395/06/29
طبقه بندي : ,,
عنوان مزایده : فروش انواع کابلهای هوائی، خاکی وسیم رانژه وکابل برق اسقاط وخارج ازرده اداره کل تدارکات و خدمات
شماره مزایده : آگهی تجدید مزایده عمومی شماره م 5‏‏/ت‏‏/95
نام روزنامه : ایران
تاریخ انتشار : 95.6.31
پایان فروش اسناد : 95.7.19
بازگشایی پاکات : 95.8.3
متن آگهی :

 

آگهی تجدید مزایده عمومی شماره م 5‏‏/ت‏‏/95

فروش انواع کابلهای هوائی، خاکی وسیم رانژه وکابل برق اسقاط وخارج ازرده

اداره کل تدارکات و خدمات

 

شرکت مخابرات استان تهران در نظر دارد انواع کابلهای هوائی ،خاکی وسیم رانژه وکابل برق اسقاط وخارج ازرده خود را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند . داوطلبان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ انتشار آگهی پس از واریز مبلغ 000ر000ر1ریال  (9% مالیات ارزش افزوده محاسبه گردیده است) به شماره حساب 1769961978 بانک ملت شعبه اسکان کد6520 باذکر شناسه واریز شماره 17696804152 در متن فرم واریز و در ساعات اداری بنشانی : تهران ، بزرگراه کردستان، نرسیده به ملاصدرا ، نبش خیابان سهیل ، ساختمان شاهد ، طبقه سوم ، اتاق 302 ، واحد تدارکات اداره مالی اداری معاونت مالی ،تدارکاتی ومنابع انسانی مدیرعامل مراجعه وCD اسناد مزایده را دریافت و پس از تهیه پرینت اسناد، باتوجه به مندرجات آنها پیشنهاد خود را در دو پاکت( الف و ب ) تنظیم و لاک و مهر شده به نشانی فوق تسلیم و رسید دریافت نمایند .

  1‏‏- سپرده شرکت درمزایده به شرح جدول می باشد .

                                                                       

شرح کالا

میزان سپرده

انواع کابلهای هوائی ،تت،خاکی وسیم رانژه وکابل برق

000ر000ر166ریال

 

 2‏‏- زمان شروع فروش اسناد مزایده روزچهارشنبه مورخ95.7.7می باشد.

 3‏‏- آخرین مهلت خرید اسناد مزایده روزدوشنبه مورخ 95.7.19 می باشد .

 4‏‏- تاریخ بازدید اقلام فوق الذکر از ساعت 10 لغایت 14 روزشنبه 95.7.24 تا روز چهارشنبه95.7.28

 5‏‏- آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهاد قیمت ساعت 14:30رویکشنبه مورخ 95.8.2

6‏‏- تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت ساعت 9 صبح روز دوشنبه  مورخ .95.8.3 

                        دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران

تعداد نمایش : 1958 <<بازگشت

سهام

قیمت پایانی سهام: 3799
قیمت روز قبل: 3795