صفحه اصلي > اخبار > پرتال آگهی ها > مزایده ها > آرشیو مزایده ها 

فروش انواع کابل های هوائی،تت،خاکی وسیم رانژه اسقاط وخارج ازرده اداره کل تدارکات و خدمات

 
فروش انواع کابل های هوائی،تت،خاکی وسیم رانژه اسقاط وخارج ازرده اداره کل تدارکات و خدمات تاریخ ثبت : 1395/08/05
طبقه بندي : ,,
عنوان مزایده : فروش انواع کابل های هوائی،تت،خاکی وسیم رانژه اسقاط وخارج ازرده اداره کل تدارکات و خدمات
شماره مزایده : آگهی تجدید مزایده عمومی شماره م 3‏‏/ت‏‏/95
نام روزنامه : ایران
تاریخ انتشار : 95.8.9
پایان فروش اسناد : 95.8.26
بازگشایی پاکات : 95.9.16
متن آگهی :

 

آگهی تجدید مزایده عمومی شماره م 3‏‏/ت‏‏/95

فروش انواع کابل های هوائی،تت،خاکی وسیم رانژه اسقاط وخارج ازرده

اداره کل تدارکات و خدمات

 شرکت مخابرات ایران‏-منطقه تهران والبرزدر نظر دارد انواع کابل های هوائی ،تت،خاکی وسیم رانژه اسقاط و خارج ازرده خود را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند . داوطلبان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ انتشار آگهی پس از واریز مبلغ 000ر500 ریال  (9% مالیات ارزش افزوده محاسبه گردیده است) به شماره حساب 1769961978 بانک ملت شعبه اسکان کد6520 باذکر شناسه واریز شماره 17696804152 در متن فرم واریز و در ساعات اداری بنشانی : تهران ، بزرگراه کردستان، نرسیده به ملاصدرا ، نبش خیابان سهیل ، ساختمان شاهد ، طبقه سوم ، اتاق 302 ، واحد تدارکات اداره مالی اداری معاونت مالی ،تدارکاتی ومنابع انسانی مراجعه وCD اسناد مزایده را دریافت و پس از تهیه پرینت اسناد، باتوجه به مندرجات آنها پیشنهاد خود را در دو پاکت( الف و ب ) تنظیم و لاک و مهر شده به نشانی فوق تسلیم و رسید دریافت نمایند .

           1‏‏- سپرده شرکت درمزایده به شرح جدول می باشد .                                                                       

شرح کالا

میزان سپرده

انواع کابلهای هوائی ،تت،خاکی وسیم رانژه

0000ر000ر145ریال

2‏‏- زمان شروع فروش اسناد مزایده روز شنبه مورخ 95.8.15می باشد.

3‏‏- آخرین مهلت خرید اسناد مزایده روزچهارشنبه مورخ 95.8.26 می باشد .

4‏‏- تاریخ بازدید اقلام فوق الذکر از ساعت 10 لغایت 14 روزشنبه 95.8.29تا روز چهارشنبه 95.9.3

5‏‏- آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهاد قیمت ساعت 14:30روز دوشنبه مورخ  95.9.15 می باشد

6‏‏- تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت ساعت 9 صبح روز سه شنبه  مورخ95.9.16 می باشد.

 

                              دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران‏-‏-منطقه تهران والبرز

تعداد نمایش : 1930 <<بازگشت

سهام

قیمت پایانی سهام: 3799
قیمت روز قبل: 3795