صفحه اصلي > اخبار > پرتال آگهی ها > مزایده ها > آرشیو مزایده ها 

فروش سیم رانژه وخرده سیم و کابل اداره کل تدارکات و خدمات

 
فروش سیم رانژه وخرده سیم و کابل اداره کل تدارکات و خدمات تاریخ ثبت : 1395/09/01
طبقه بندي :
عنوان مزایده : فروش سیم رانژه وخرده سیم و کابل اداره کل تدارکات و خدمات
شماره مزایده : آگهی مزایده عمومی شماره 9‏‏/ت ‏‏/95
نام روزنامه : ایران
تاریخ انتشار : 95.9.3
پایان فروش اسناد : 95.9.14
بازگشایی پاکات : 95.10.4
متن آگهی :

بسمه تعالی

آگهی مزایده عمومی شماره    9‏‏/ت ‏‏/95

فروش  سیم رانژه وخرده سیم و کابل

اداره کل تدارکات و خدمات

شرکت مخابرات ایران منطقه تهران در نظر دارد سیم رانژه و خرده سیم و کابلهای خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند . داوطلبان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ ذیل پس از واریز مبلغ 1.500.000 ریال( مالیات ارزش افزوده محاسبه گردیده است ) به شماره حساب 1769961978 بانک ملت شعبه اسکان کد 6520 با ذکر شناسه واریز شماره 17696804152 در متن فرم واریز و در ساعات اداری ، به نشانی : تهران ، بزرگراه کردستان ، نرسیده به ملاصدرا  نبش خیابان سهیل، ساختمان شاهد ، طبقه سوم ، اتاق 302 ، واحد تدارکات اداره مالی اداری معاونت مالی ، تدارکاتی و منابع انسانی مراجعه و CD اسناد مزایده را خریداری و پس از تهیه پرینت اسناد ، با توجه به مندرجات آنها پیشنهاد خود را در دو پاکت ( الف و ب ) تنظیم و لاک و مهر شده به نشانی فوق تسلیم و رسید دریافت نمایند .

1. سپرده شرکت در مزایده مبلغ 1.478.000.000ریال می باشد .

2. فروش اسناد از روز یکشنبه مورخ 95.9.14 می باشد.

3. آخرین مهلت خرید اسناد روز چهارشنبه95.9.24 می باشد .

4. آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهاد قیمت ساعت30‏‏/14 بعدازظهر روز شنبه مورخ 95.10.4‏می باشد.

5. تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 95.10.5 می باشد.      

 

دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران منطقه تهران

تعداد نمایش : 1852 <<بازگشت

سهام

قیمت پایانی سهام: 3799
قیمت روز قبل: 3795