صفحه اصلي > اخبار > پرتال آگهی ها > مزایده ها > آرشیو مزایده ها 

ساختمانهای ستادی ادارات کل مخابرات مناطق 2 و 7 اداره کل تدارکات و خدمات

 
ساختمانهای ستادی ادارات کل مخابرات مناطق 2 و 7 اداره کل تدارکات و خدمات تاریخ ثبت : 1395/09/29
طبقه بندي :
عنوان مزایده : ساختمانهای ستادی ادارات کل مخابرات مناطق 2 و 7 اداره کل تدارکات و خدمات
شماره مزایده : آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 8‏‏/ت‏‏/95
نام روزنامه : ایران
تاریخ انتشار : 95.10.1
پایان فروش اسناد : 95.10.22
بازگشایی پاکات : 95.11.3
متن آگهی :

 

بسمه تعالي

آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 8‏‏/ت‏‏/95

ساختمانهای ستادی ادارات کل مخابرات مناطق  2 و 7

اداره کل تدارکات و خدمات

شرکت مخابرات استان ایران منطقه تهران در نظر دارد ساختمانهای ستادی ادارات کل مخابرات مناطق  2 و 7 خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. داوطلبان شرکت در مزایده می­توانند از تاریخ ذیل پس از  واریز مبلغ 000ر000ر3 ریال ( مالیات ارزش افزوده محاسبه گردیده است) به شماره حساب 1769961978 بانک ملّت شعبه اسکان کد 6520 با ذکر شناسه واریز شماره 17696804152 در متن فرم واریز و در ساعات اداری، به نشانی: تهران، بزرگراه کردستان، نرسیده به ملاصدرا، نبش خیابان سهیل، ساختمان شاهد، طبقه سوم، اتاق 302، واحد تدارکات اداره مالی اداری معاونت مالی، تدارکاتی و منابع انسانی مراجعه و CD اسناد مزایده را خریداری و پس از تهیه پرینت اسناد، با توّجه به مندرجات آنها پیشنهاد خود را در دو پاکت (الف و ب) تنظیم و لاک و مهر شده به نشانی فوق تسلیم و رسید دریافت نمایند. L..

ردیف

نام ملک

پلاک ثبتی

آدرس

متراژ عرصه

متراژ عملیات اداری

قیمت کارشناسی

توضیحات

1

ساختمان ستادی اداره کل مخابرات منطقه 2

2024‏‏/3467

تهران - خ آفریقا -بالاتر
 از میرداماد - مقابل پارک صبا - خیابان شهید یزدان پناه - پ 58

500 مترمربع

90‏‏/1939 مترمربع شامل اداری و غیر اداری

000ر000ر000ر95 ریال

‏‏-‏‏-‏‏-

2

ساختمان ستادی اداره کل مخابرات منطقه 7

6609‏‏/7182

تهران - میدان نبوت -
خ گلبرگ شرقی - جنب خ شهید برادران مصطفوی

77‏‏/593 مترمربع

77‏‏/2421 مترمربع شامل اداری و تجاری

000ر000ر000ر210 ریال

مساحت فضای تجاری 434 متر مربع

1‏‏-سپرده شرکت در مزایده جهت ساختمان ستادی اداره کل مخابرات منطقه 2 مبلغ (000ر000ر500ر9ریال) و جهت ساختمان ستادی اداره کل مخابرات منطقه 7 مبلغ (000ر000ر000ر21 ریال) می­باشد.

2‏‏-فروش اسناد از روز یکشنبه مورخ 95.10.12  می­باشد.

3‏‏-آخرین مهلت خرید اسناد روز چهارشنبه  مورخ 95.10.22 می­باشد.

4‏‏-آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهاد قیمت ساعت 14:30 بعد ازظهر روز شنبه مورخ 95.11.2 می­باشد.

5‏‏-تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 95.11.3 می­باشد.

 

دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران منطقه تهران

تعداد نمایش : 1914 <<بازگشت

سهام

قیمت پایانی سهام: 3799
قیمت روز قبل: 3795