صفحه اصلي > اخبار > پرتال آگهی ها > مزایده ها > آرشیو مزایده ها 

فروش خانه سازمانی ملارد اداره کل تدارکات و خدمات

 
فروش خانه سازمانی ملارد اداره کل تدارکات و خدمات تاریخ ثبت : 1395/11/18
طبقه بندي :
عنوان مزایده : فروش خانه سازمانی ملارد اداره کل تدارکات و خدمات
شماره مزایده : آگهی تجدیدمزایده عمومی شماره 2‏‏/ت‏‏/95
نام روزنامه : ایران
تاریخ انتشار : 95.11.18
پایان فروش اسناد : 95.12.11
بازگشایی پاکات : 95.12.22
متن آگهی :

بسمه تعالی

آگهی  تجدیدمزایده عمومی شماره   2‏‏/ت‏‏/95

فروش   خانه سازمانی ملارد 

  اداره کل تدارکات و خدمات  

شرکت مخابرات ایران منطقه تهران در نظر دارد خانه سازمانی ملارد خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند . داوطلبان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ ذیل پس از واریز مبلغ 000‏/000‏/1 ریال ( مالیات ارزش افزوده محاسبه گردیده است ) به شماره حساب 1769961978 بانک ملت شعبه اسکان کد 6520 با ذکر شناسه واریز شماره 17696804152 در متن فرم واریز و در ساعات اداری ، به نشانی : تهران ، بزرگراه کردستان ، نرسیده به ملاصدرا  نبش خیابان سهیل، ساختمان شاهد ، طبقه سوم ، اتاق 302 ، واحد تدارکات اداره مالی اداری معاونت مالی ، تدارکاتی و منابع انسانی مراجعه و CD اسناد مزایده را خریداری و پس از تهیه پرینت اسناد ، با توجه به مندرجات آنها پیشنهاد خود را در دو پاکت ( الف و ب ) تنظیم و لاک و مهر شده به نشانی فوق تسلیم و رسید دریافت نمایند .

ردیف

نام ملک

پلاک ثبتی

آدرس

متراژ عرصه

قیمت کارشناسی

توضیحات

1

خانه سازمانی ملارد

3874‏‏/43

شهرستان ملارد‏‏- خ امام خمینی‏‏- خ هاشمی‏‏- جنب معاونت خدمات شهری شهرداری ملارد

400 مترمربع

000ر000ر200ر4

کاربری مسکونی

1. سپرده شرکت در مزایده مبلغ420.000.000 ریال می باشد .

2. فروش اسناد از روز یکشنبه مورخ 95.12.1  می باشد.

3. آخرین مهلت خرید اسناد روز چهارشنبه مورخ 95.12.11  می باشد .

4. آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهاد قیمت ساعت14:30  بعدازظهر روز شنبه مورخ 95.12.21  می باشد.

5. تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 95.12.22    می باشد.      

دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران منطقه تهران

 

تعداد نمایش : 1641 <<بازگشت

سهام

قیمت پایانی سهام: 3799
قیمت روز قبل: 3795