صفحه اصلي > اخبار > پرتال آگهی ها > مزایده ها > آرشیو مزایده ها 

فروش انواع کابلهای تت

 
فروش انواع کابلهای تت تاریخ ثبت : 1396/01/26
طبقه بندي : ,,
عنوان مزایده : فروش انواع کابلهای تت
شماره مزایده : آگهی مزایده شماره 1‏‏/ت‏‏/96
نام روزنامه : ایران
تاریخ انتشار : 96.1.29
پایان فروش اسناد : 96.2.13
بازگشایی پاکات : 96.2.31
متن آگهی :

 مخابرات منطقه تهران

اداره کل تدارکات و خدمات

آگهی مزایده شماره 1‏‏/ت‏‏/96

موضوع آگهی فروش انواع کابلهای تت 

 

شرکت مخابرات ایران‏‏‏‏‏‏-مدیریت منطقه تهران در نظر دارد انواع کابلهای تت اسقاط وخارج ازرده موجود درمراکز اداره کل مخابرات منطقه 7تهرانخود را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند . داوطلبان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ انتشار آگهی پس از واریز مبلغ 000‏‏/000‏‏/1ریال  (9% مالیات ارزش افزوده محاسبه گردیده است) به شماره حساب 1769961978 بانک ملت شعبه اسکان کد6520 باذکر شناسه واریز شماره 17696804152 در متن فرم واریز و در ساعات اداری بنشانی : تهران ، بزرگراه کردستان، نرسیده به ملاصدرا ، نبش خیابان سهیل ، ساختمان شاهد ، طبقه سوم ، اتاق 302 ، واحد تدارکات اداره مالی اداری معاونت مالی ،تدارکاتی ومنابع انسانی مراجعه و CD  اسناد مزایده  را دریافت نمایند و پس از تهیه پرینت اسناد، باتوجه به مندرجات آنها نسبت به شرکت در جلسه مزایده به شرح ذیل حضور بهم رسانند.

           1‏‏‏‏‏‏‏- سپرده شرکت درمزایده به شرح جدول می باشد .                                                                           

شرح کالا

میزان سپرده

پایه قیمت کارشناسی

انواع کابلهای تت

420‏‏/061‏‏/752ریال

200‏‏/614‏‏/520‏‏/7ریال

  2‏‏‏‏‏‏‏- زمان شروع فروش اسناد مزایده روز شنبه مورخ  96.2.2 می باشد.

 3‏‏‏‏‏‏‏- آخرین مهلت خرید اسناد مزایده روزچهارشنبه مورخ  96.2.13 می باشد .

4‏‏-آخرین مهلت تحویل پاکتهای پیشنهادی روز شنبه مورخ 96.2.30

‏‏‏‏‏5‏‏- تاریخ برگزاری مزایده ساعت 9 صبح روزیکشنبه  مورخ  96.2.31 می باشد.

6‏‏‏‏‏-محل برگزاری مزایده: تهران، خیابان نجات الهی شمالی ،طبقه سوم، کمیسیون معاملات 

تعداد نمایش : 1816 <<بازگشت

سهام

قیمت پایانی سهام: 5868
قیمت روز قبل: 5625