صفحه اصلي > اخبار > پرتال آگهی ها > مزایده ها > آرشیو مزایده ها 

فروش املاک مازاد اداره کل تدارکات و خدمات

 
فروش املاک مازاد اداره کل تدارکات و خدمات تاریخ ثبت : 1396/09/12
طبقه بندي :
عنوان مزایده : فروش املاک مازاد اداره کل تدارکات و خدمات
شماره مزایده : آگهی مزایده عمومی شماره 10رت‏‏‏‏ر96
نام روزنامه : ایران
تاریخ انتشار : 96.9.14
پایان فروش اسناد : 96.9.29
بازگشایی پاکات : 96.10.10
متن آگهی :

بسمه تعالی

آگهی  مزایده عمومی شماره 10رت‏‏‏‏ر96

فروش املاک مازاد

اداره کل تدارکات و خدمات

شرکت مخابرات ایران منطقه تهران در نظر دارد املاک مازاد خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند . داوطلبان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ ذیل پس از واریز مبلغ 000‏‏‏ر500ر2ریال ( مالیات ارزش افزوده محاسبه گردیده است ) به شماره حساب 1769961978 بانک ملت شعبه اسکان کد 6520 با ذکر شناسه واریز شماره 17696804152 در متن فرم واریز و در ساعات اداری ، به نشانی : تهران ، بزرگراه کردستان ، نرسیده به ملاصدرا  نبش خیابان سهیل، ساختمان شاهد ، طبقه سوم ، اتاق 302 ، واحد تدارکات اداره مالی اداری معاونت مالی ، تدارکاتی و منابع انسانی مراجعه و CD اسناد مزایده را خریداری و پس از تهیه پرینت اسناد ، با توجه به مندرجات آنها پیشنهاد خود را در دو پاکت ( الف و ب ) تنظیم و لاک و مهر شده به نشانی فوق تسلیم و رسید دریافت نمایند .

ردیف

نام ملک

پلاک ثبتی

آدرس

متراژ عرصه

قیمت کارشناسی

توضیحات

سپرده شرکت در مزایده

1

خانه سازمانی ملارد

3874‏‏‏ر43

شهرستان ملارد‏‏‏‏‏- خ امام خمینی‏‏‏‏‏-            خ هاشمی‏‏‏نژاد‏‏- جنب معاونت خدمات شهری شهرداری ملارد

400 مترمربع

20 متر اصلاحی دارد

000ر000ر800ر3

کاربری مسکونی

000ر000ر380

2

احمد آباد مستوفی

 ( زمین)

32798

32887

تهران - احمدآباد مستوفی - خ 45 متری ابوالقاسم نرسیده به صنوبر دوم جنوبی پلاک آبی 218

چهار قطعه هرکدام

600 متر مربع

000ر000ر600ر73

کاربری کارگاهی

000ر000ر360ر7

3

قرچک

13552‏‏ر53

قرچک - خ آزادگان نبش خ بیست متر فجر

10‏ر258 متر مربع با رعایت اصلاحی و طبق سند10ر279 متر مربع

000ر000ر445ر4

کاربری مسکونی

000ر500ر444

4

قرچک

13553‏‏ر53

قرچک - خ آزادگان نبش خ بیست متر فجر

5‏ر257 متر مربع با رعایت اصلاحی و طبق سند50ر278 متر مربع

000ر000ر485ر4

کاربری مسکونی

000ر500ر448

5

قرچک

13554‏‏ر53

قرچک - خ آزادگان نبش خ بیست متر فجر

38‏ر230 متر مربع با رعایت اصلاحی و طبق سند08ر277 متر مربع

000ر000ر620ر4

کاربری مسکونی

000ر000ر462

6

ساختمان امور مشترکین باقر آباد

146ر24

جاده اصلی - تهران ورامین - زمین مجاور مرکز مخابرات قدیم (‌شهدای 15 خرداد قرچک )

621 متر مربع ‏- اصلاحی ندارد

000ر000ر630ر18

کاربری مسکونی

000ر000ر863ر1

  1. فروش اسناد از روز یکشنبه مورخ 96.9.19 باشد.

2. آخرین مهلت خرید اسناد روز چهارشنبه مورخ 96.9.29 می باشد .

3. آخرین مهلت تحویل پاکات پیشنهاد قیمت ساعت30‏‏‏‏:14 بعدازظهر روز شنبه مورخ 96.10.9 می باشد.

4. تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 96.10.10 می باشد.   

دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران منطقه تهران

 

تعداد نمایش : 1048 <<بازگشت

سهام

قیمت پایانی سهام: 3799
قیمت روز قبل: 3795