صفحه اصلي > اخبار 

اخبار

توجه به سرمایه انسانی، مهم ترین اولویت مدیریت جدید شرکت مخابرات ایران است

توجه به سرمایه انسانی، مهم ترین اولویت مدیریت جدید شرکت مخابرات ایران است

مدیرعامل جدید شرکت مخابرات ایران گفت: توجه به سرمایه انسانی شرکت مخابرات ایران به عنوان شاخص ترین پیشران توسعه سازمانی به خصوص در شرکت های فناوری، از مهم ترین اولویت های مدیران جدید این شرکت است. ادامه خبر

26 دی 1396

بهبود رتبه شفافیت شرکت مخابرات ایران در بورس

بهبود رتبه شفافیت شرکت مخابرات ایران در بورس

دکتر سراییان در مراسم تودیع و معارفه گفت:یکی از مهم ترین پارامترهای شرکت های بورس، شفافیت در بورس است که از فروردین 95 تا کنون، شفافیت در صورت های مالی و عملکردی شرکت مخابرات ایران به نحو قابل توجهی افزایش یافته است . ادامه خبر

26 دی 1396

مهم ترین ارزش افزوده شرکت نگهداشت و توسعه منابع انسانی است

مهم ترین ارزش افزوده شرکت نگهداشت و توسعه منابع انسانی است

رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات سیار در مراسم تودیع و معارفه با اشاره به فضای تعامل در انتخاب هیات مدیره و مدیر عامل همراه اول و مخابرات ایران گفت: مهم ترین ارزش افزوده شرکت های حوزه ICT توجه به حفظ و توسعه منابع انسانی است. ادامه خبر

26 دی 1396

ره نگاشت تحول و توسعه شرکت مخابرات را ادامه خواهیم داد.

ره نگاشت تحول و توسعه شرکت مخابرات را ادامه خواهیم داد.

دکتر صفری در مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار گفت: مجموعه مدیران شرکت مخابرات ایران نیز ادامه دهنده مسیر تحول وتوسعه شرکت مخابرات ایران خواهند بود . ادامه خبر

26 دی 1396

مجموعه مخابرات ایران و همراه اول بیش از 65 درصد سهم بازار ICT را به خود اختصاص داده است

مجموعه مخابرات ایران و همراه اول بیش از 65 درصد سهم بازار ICT را به خود اختصاص داده است

مهندس قنبری در مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار.گفت : مجموعه مخابرات ایران و همراه اول بیش از 65 درصد سهم بازار ICT را به خود اختصاص داده است. ادامه خبر

26 دی 1396

مدیرعامل ، رئیس ونایب رئیس هیأت مدیره همراه اول تعیین شدند

مدیرعامل ، رئیس ونایب رئیس هیأت مدیره همراه اول تعیین شدند

در اولین جلسه هیأت مدیره جدید همراه اول، دکتر علی بقایی به عنوان رئیس هیأت مدیره ابقاء و مهدی اخوان بهابادی به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و فرهنگ به عنوان مدیرعامل انتخاب و معرفی شدند. ادامه خبر

25 دی 1396

اعضای جدید هیئت مدیره همراه اول مشخص شدند

اعضای جدید هیئت مدیره همراه اول مشخص شدند

ابک تراکمه ،مهدی غیناقی و مهدی اخوان بهابادی به عنوان سه عضو از اعضای هیئت مدیره جدید همراه اول انتخاب و معرفی شدند. ادامه خبر

24 دی 1396

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات ایران معرفی شدند

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات ایران معرفی شدند

رئیس، نائب رئیس و اعضای هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران از سوی صاحبان سهام و مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از سوی اعضای هیئت مدیره، انتخاب و معرفی شدند. ادامه خبر

24 دی 1396

سهام

قیمت پایانی سهام: 2255
قیمت روز قبل: 2258

اخبار توسعه

3 مرکز مخابراتی شهید فرد اسدی، پیروزی، شهرستان قدس توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید فرد اسدی، پیروزی، شهرستان قدس از تاریخ 26 دی ماه آغاز می شود.

مشاهده بیشتر

مخابرات منطقه تهران هشدار داد: مراقب افراد سودجو باشید

مخابرات منطقه تهران نسبت به اخاذی کلاهبرداران و افراد سودجو جهت دریافت وجه در قبال ثبت مشاغل در سامانه 118 هشدار داد.

مشاهده بیشتر

کابل برگردان در مرکز مخابرات آیت اله کاشانی

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات آیت اله کاشانی از تاریخ 25 دی ماه آغاز می شود.

مشاهده بیشتر

3 مرکز مخابراتی الغدیر، شهید محسنیان و پیروزی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی الغدیر، شهید محسنیان و پیروزی از تاریخ 24 دی ماه آغاز می شود.

مشاهده بیشتر