اخبار

توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات اندیشه یک

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابراتی اندیشه یک از تاریخ 23 آذر ماه آغاز می شود.

توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید رجایی اسلامشهر

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابراتی شهید رجایی اسلامشهر از تاریخ 21 آذر ماه آغاز می شود.

مهندس صدری خبر داد: افزایش سودعملیاتی شرکت مخابرات ایران با انتشار صورت های مالی شش ماهه

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به انتشار صورت های مالی شش ماهه اظهار داشت: با افزایش کیفیت خدمات و بهبود بهره وری در بخش های مختلف، جهش قابل توجهی در تحقق درآمدهای عملیاتی و شاخص های سودآوری شرکت رخ داده است.

مشاهده صفحه خبر ها

سهام

1.12%
قیمت پایانی سهام: 4154
قیمت روز قبل: 4201
درصد تغییر:1.12%
حجم معامله: 8.176M

آگهی ها

نظر سنجی

...
با سپاس فراوان از شرکت در نظر سنجی