اخبار

6 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی مالک اشتر، شهید اکبری، کهریزک و قاسم آباد ، شهید بهشتی و شهید باهنر از تاریخ 30 مهر ماه آغاز می شود.

3 مرکز مخابراتی اشرفی اصفهانی، صفا دشت و شهرستان قدس توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی اشرفی اصفهانی، صفا دشت و شهرستان قدس از تاریخ 29 مهر ماه آغاز می شود.

۵ میلیون دقیقه مکالمه در پیک ارتباطات بین ایران و عراق

مشاور وزیر ارتباطات در امور تأمین و بهبود ارتباطات مناسبت‌های مذهبی، ملی و منطقه‌ای گفت: در پیک ترافیک مکالمات بین ایران و عراق، به رقم پنج میلیون دقیقه مکالمه در شبانه‌روز در حجم مکالمات وارده و صادره رسیدیم.

مشاهده صفحه خبر ها

سهام

1.22%
قیمت پایانی سهام: 3742
قیمت روز قبل: 3697
درصد تغییر:1.22%
حجم معامله: 8.004M

آگهی ها

نظر سنجی

...
با سپاس فراوان از شرکت در نظر سنجی