صفحه اصلي > راهنمای مشترکین > تعرفه ها > پیامک تلفن ثابت 

پیامک تلفن ثابت

 

1-   سقف تعرفه پيامك تلفن ثابت به ازاي هر پيامك به شرح جدول زير تعيين مي‌شود:‌

از شبكه

به شبكه

نوع ارتباط

سقف تعرفه هر پيامك

بر حسب ريال

برحسب دقيقه مكالمه تلفن ثابت به ثابت داخل استان

تلفن ثابت

تلفن ثابت

داخل استاني

60

2

تلفن ثابت

تلفن ثابت

بين استاني

120

4

تلفن همراه

تلفن ثابت

-

120

4

تلفن ثابت

تلفن همراه

-

120

4


2-   دارندگان پروانه ارايه خدمات تلفن ثابت و همراه مي‌توانند تعرفه هر پيامك صادره بين‌الملل را براساس توافق با اپراتورهاي كشورهاي مقصد تعيين‌ كنند. دارندگان پروانه موافقند اطلاع‌رساني درخصوص تعرفه و ساير مقررات مربوط به اين خدمت را به مشتركان به عمل آورند.

 

سهام

قیمت پایانی سهام: 6195
قیمت روز قبل: 6007