صفحه اصلي > راهنمای مشترکین > معرفی خدمات > سرویس پی در پی 

سرویس پی در پی

 

 

سرویس پی در پی               (کد محصول:0001-1110-0008-1921)

 معرفی:

-    متقاضی برای داشتن چندین خط تنها با یک شماره شهری می‌بایست تعدادی خط از مخابرات با پیش شماره‌های یکسان خریداری نماید و سپس از مخابرات درخواست راه اندازی این سرویس را کرده و یکی از شماره‌ها را به عنوان شماره اصلی ( سر گروه ) معرفی نماید .

-   در این حالت خط سر گروه توسط متقاضی مشخص شده و پس از آن تمام تماس‌های دریافتی ابتدا بر روی خط سر گروه و در صورت اشغال بودن آن به صورت پی در پی به خط‌های بعدی منتقل خواهد شد و دیگر خطوط موجود نیز قابلیت دریافت تماس مستقیم و سپس انتقال پی در پی به خطوط زیر دستی را دارا می‌باشد در حالی که در صورت تماس از هر یک از خطوط بر روی نمایشگر تلفن مقصد شماره خط سر گروه نمایش داده می‌شود .

 

-  مشترک باید بیش از سه خط تلفن داشته باشد که همه به نام خودش باشد و در یک آدرس و یک طبقه و یک واحد باشد.

اشخاص حقیقی و حقوقی با مراجعه به مراکز مخابراتی مناطق خود می‌توانند این سرویس را به صورت کتبی درخواست نمایند.

 

سهام

قیمت پایانی سهام: 5868
قیمت روز قبل: 5625