صفحه اصلي > خدمات اینترنتی > IN > سرویس VA 

سرویس VA

 

سرویس انتقال هزینه مکالمه تلفن همگانی به تلفن ثابت (virtual Account)

سرویس انتقال هزینه مکالمه تلفن همگانی به تلفن ثابت (virtual Account) در منطقه 5 مخابرات استان تهران به صورت پایلوت راه اندازی شده است.

در سرویس انتقال هزینه مکالمه تلفن همگانی به تلفن ثابت یا VA می توان از تمام تلفن های همگانی بدون نیاز به کارت تلفن همگانی استفاده نمود. در این سرویس هزینه مکالمات انجام شده از طریق دستگاههای تلفن همگانی به حساب تلفن ثابت کاربر منتقل و در قبض تلفن وی درج می شود.

مشترکین این سرویس دارای 200 هزار ریال شارژ اعتباری اولیه می باشند که به کمک آن مکالمات خود را انجام داده و در پایان هر دوره آن را تسویه می نمایند و مجدداً شرکت مخابرات 200 هزار ریال اعتبار به حساب آنان منظور می نماید.

این سرویس برای کنترل هزینه های ارتباطی اعضای خانواده خصوصاً دانش آموزان، دانشجویان، کارگران محیط های مختلف، خانواده های ندامت جویان، شرکت های بازاریابی تلفنی، مدارس و... راه اندازی شده است.

نحوه دریافت این سرویس :

مالکین تلفن ثابت (ساکنین منطقه 5 مخابراتی و یا مشترکینی که پیش شماره آنها با عدد 5 شروع می شود) می توانند با مراجعه به امور مشترکین مرکز مخابراتی محل خود و تکمیل فرمهای مربوطه این سرویس را دریافت نمایند.

چگونگی استفاده از سرویس VA :

مشترکین می توانند پس از شماره گیری عدد 900211 شماره کارت سرویس خود را وارد کرده و علامت # را فشار داده سپس رمز عبور خود را وارد کرده و علامت # را فشار دهند پس از آن شماره مورد نظر خود را گرفته و با زدن علامت # مکالمه خود را انجام دهند.

سهام

قیمت پایانی سهام: 5868
قیمت روز قبل: 5625