صفحه اصلي > کمپین وطرح ها > کمپین ( UTS ( Up to Top Speed 

کمپین ( UTS ( Up to Top Speed

 

 

 

کمپین ( UTS ( Up to Top Speed

  • برای مشترکین نامحدود فعلی ADSL
  • با همان تعرفه قبلی
  • افزایش سرعت پهنای باند به حداکثر سرعت قابل ارائه به مشترک
  • دانلود شبانه با تخفیف

 

 

 

 

بازار هدف

این کمپین برای مشترکین فعلی سرویس ADSL نامحدود شرکت مخابرات استان تهران درنظر گرفته شده است، امکان تغییر وضعیت از سایر کمپین ها به UTS  وجود ندارد.

 

روش پرداخت

پرداخت هزینه ها به صورت پس پرداخت(Postpaid) و از طریق قبوض تلفن ثابت از مشترکین دریافت میگردد. گیگابایت های اضافی به صورت پس پرداخت خریداری می گردد.

زمان اجرا

زمان اجرای این کمپین زمستان 94 می باشد.

 

مشخصات سرویسهای کمپین UTS

 

مشخصات سرویس مشترکین نامحدود

مشخصات سرویس پیشنهادی به مشترک 

 

 سرعت اسمی

 تعرفه

سقف سرعت

 ترافیک ماهیانه  (GB) 

 تعرفه  (ریال)

 

128 Kbps

118.550

حداکثر سرعت خط مشترک

 (   Up to Top Speed )

3

118.550256 Kbps

143.900

حداکثر سرعت خط مشترک

 (   Up to Top Speed )

4

143.900512 Kbps

231.200

حداکثر سرعت خط مشترک

 (   Up to Top Speed )

6

231.2001 Mbps

418.300

حداکثر سرعت خط مشترک

 (   Up to Top Speed )

11

418.3002 Mbps

741.400

حداکثر سرعت خط مشترک

 (   Up to Top Speed )

24

741.400 

در صورتیکه حجم دانلود ماهیانه مشترک بیش از مقادیر تعیین شده باشد، شامل تعرفه حجم اضافی می گردد.

هزینه ترافیک اضافی

حجم ترافیک

تعرفه (ریال)

GB ≤ 5

36.000

5 < GB ≤ 10

26.000

GB > 10

16.000

 

 

 

 

 

 

 

سهام

قیمت پایانی سهام: 5868
قیمت روز قبل: 5625