اخبار

2 مرکز مخابراتی شهید محسنیان و ابوذر توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید محسنیان و ابوذر از تاریخ 27 دی ماه آغاز می شود.

3 مرکز مخابراتی شهید فرد اسدی، پیروزی، شهرستان قدس توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید فرد اسدی، پیروزی، شهرستان قدس از تاریخ 26 دی ماه آغاز می شود.

مخابرات منطقه تهران هشدار داد: مراقب افراد سودجو باشید

مخابرات منطقه تهران نسبت به اخاذی کلاهبرداران و افراد سودجو جهت دریافت وجه در قبال ثبت مشاغل در سامانه 118 هشدار داد.

مشاهده صفحه خبر ها

سهام

-0.13%
قیمت پایانی سهام: 2255
قیمت روز قبل: 2258
درصد تغییر:-0.13%
حجم معامله: 664,220

آگهی ها

نظر سنجی

...
تا چه حد مایلید اینترنت پرسرعت مخابرات منطقه تهران را به سایر دوستان و آشنایان خود توصیه نمایید :(عدد یک کمترین و عدد 10بیشترین میزان تمایل)
مهمترین مشکلاتی که تاکنون در رابطه با خرید و یا ارایه خدمات اینترنت پرسرعت با آن مواجه شدید کدامیک از موارد زیر می باشد:
با سپاس فراوان از شرکت در نظر سنجی