اخبار

با حکمی از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات :

دکتر صادق عباسی شاهکوه مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت شد

با حکمی از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دکتر صادق عباسی شاهکوه مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت شد.

7 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی الغدیر، جماران، توحید، دکتر حسابی، پیروزی، شهید سلیمانی حسن آباد، برد آباد‏-جوقین از تاریخ 29 آبان ماه آغاز می شود.

کابل برگردان در 2 مرکز مخابراتی آیت ا... گلپایگانی و شهر قدس

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی آیت ا... گلپایگانی و شهر قدس از تاریخ 27 آبان ماه آغاز می شود.

مشاهده صفحه خبر ها

سهام

-0.14%
قیمت پایانی سهام: 2212
قیمت روز قبل: 2215
درصد تغییر:-0.14%
حجم معامله: 881,584

آگهی ها

نظر سنجی

...
تا چه حد مایلید اینترنت پرسرعت مخابرات منطقه تهران را به سایر دوستان و آشنایان خود توصیه نمایید :(عدد یک کمترین و عدد 10بیشترین میزان تمایل)
مهمترین مشکلاتی که تاکنون در رابطه با خرید و یا ارایه خدمات اینترنت پرسرعت با آن مواجه شدید کدامیک از موارد زیر می باشد:
با سپاس فراوان از شرکت در نظر سنجی