صفحه اصلي > کمپین وطرح ها > صددانه یاقوت 

صددانه یاقوت

 

   

- دانلود شبانه از ساعت 2تا 8 صبح می باشد.هرمشترک ماهیانه تنها 3 گیگابایت می تواند دانلود شبانه رایگان داشته باشد.

- مشترکین پس پرداخت وپیش پرداخت می توانند از بسته های تخفیفی یا یاقوت خریداری نمایند. درصورتی که مشترکین پس پرداخت از بسته های یاقوت استفاده ننمایند ، حجم دانلود آنها براساس قیمت های استاندارد اشاره شده در مصوبه شماره یک جلسه 237 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محاسبه خواهد گردید.

-درصورتی که مشترک پس از پایان شش ماه اقدام به فسخ قرارداد و تخلیه ننماید, سرویس وی برای یکسال دیگر (وبا همان شرایط) تمدید خواهد گردید.

- جشنواره شامل هیچگونه خسارت و جریمه ای نمی باشد.

بسته های ترافیک یک ساله

حجم بسته (گیگابایت)

قیمت بسته (تومان)

اعتبار(ماه)

5

10.000

12

10

17.000

12

20

30.000

12

50

60.000

12

100

90.000

12

*به بسته های فوق , مالیات برارزش افزوده 9درصد اضافه می گردد.این بسته صرفا در مدت زمان اجرای کمپین(2ماه)قابل ارائه به مشترکین(موجود و جدید) در هر دو حالت پس و پیش پرداخت بوده و فقط بصورت پیش پرداخت قابل خرید میباشد.

بسته های یاقوت

حجم بسته (گیگابایت)

مکالمه رایگان (ساعت)

قیمت بسته (تومان)

اعتبار (ماه)

25

25

40.000

12

50

50

70.000

12

100

100

100.000

12

*به بسته های فوق , مالیات برارزش افزوده 9درصد اضافه می گردد.

 

حجم دانلود استاندارد( براساس مصوبه 237)