صفحه اصلي > راهنمای مشترکین > تعرفه ها > sip phone 

sip phone

 

 

حق اتصال سرویس به صورت علی الحساب مبلغ 500.000 ریال و برای سرویس صدا روی ADSL می باشد

هزینه مکالمات فوق شامل شهری با تخفیف 33 درصد (به جای 45 ریال ، 30 ریال ) می باشد.

 هزینه نصب و تجهیزات مورد نیاز به عهده مشتری است .

 

 

 

 

سهام

قیمت پایانی سهام: 6195
قیمت روز قبل: 6007