صفحه اصلي > کمپین وطرح ها >  کمپین رنگ باران 

کمپین رنگ باران

 

بسته های رنگ باران

شایان ذکر است که حجم اضافه مشترکین پس پرداختی که اقدام به خرید بسته های حجم اضافه ننمایند، بصورت استاندارد و طبق ضوابط مصوبه 1-237 سازمان تنظیم مقررات و براساس جدول زیر می باشد :


مثال از نحوه محاسبه حجم اضافه : درصورتی که سه گیگابایت حجم اضافه مصرف کرده باشید میزان هزینه شما برابر با ستون اول

( 3*3000 = 9000 تومان ) خواهد بود. درصورتی که 10 گیگابایت مصرف کرده باشید سه گیگابایت از پله اول ( 3*3000=9000 تومان) و هفت گیگابایت از پله دوم ( 7*2200 = 15.400 تومان ) که جمعاً 24.400 تومان برای کل حجم اضافه مصرف شده به حساب پرداختی شما در قبض تلفن اضافه می شود.

توصیه می شود که مشترکین پس پرداخت نسبت به مدیریت همیشگی بسته خریداری شده خود از سایت Ecare.tct.ir ( ورود به حساب کاربری و مشاهده میزان مصرف ترافیک خود) اقدام نمایند.