صفحه اصلي > درباره شرکت > معاونت های شرکت مخابرات استان تهران > دفتر بارزسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 

دفتر بارزسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

 

دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

 

                        شماره تماس 2095    
                        شماره نمابر 88626300-88028001

سهام

قیمت پایانی سهام: 5625
قیمت روز قبل: 5358