صفحه اصلي > اخبار > قطعی سیستم های دیتا 

قطعی سیستم های دیتا

 


7مرکز مخابراتی پیروزی، امامت، شهید حکمت شعار، استقلال، شهید زارعی، شهرستان قدس و سیدالشهدا توسعه می یابد
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات پیروزی، امامت، شهید حکمت شعار، استقلال، شهید زارعی، شهرستان قدس و سیدالشهدا از تاریخ 10 مردادماه آغاز می شود.
 دوشنبه ١١ مرداد ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
5 مرکز مخابراتی قدس، پیروزی، امامت، شهرستان قدس و پیام نور توسعه می یابد
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات قدس، پیروزی، امامت، شهرستان قدس و پیام نور از تاریخ چهارم مرداد ماه آغاز می شود.
 يکشنبه ٣ مرداد ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
5 مرکز مخابراتی مهدیه، شهید محسنیان، قائم (عج)، شهید اکبری، هجرت توسعه می یابد
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات مهدیه، شهید محسنیان، قائم (عج)، شهید اکبری، هجرت از تاریخ 28 اردیبهشت ماه آغاز می شود.
 دوشنبه ٢٧ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
8 مرکز مخابراتی توسعه می یابد
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید مفتح، مهدیه، مالک اشتر، پیروزی، شهید سعادتمند، شهر قدس، خاتم الانبیا و انجم آباد از تاریخ 21 اردیبهشت ماه آغاز می شود.
 سه شنبه ٢١ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات مرحوم نهری
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات مرحوم نهری از تاریخ 4 اردیبهشت ماه آغاز می شود.
 شنبه ٤ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
کابل برگردان در 4 مرکز مخابراتی شهیدان لطفی، شهید نصر آبادی، شهید قندی و شهید خوشقدم
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهیدان لطفی، شهید نصر آبادی، شهید قندی و شهید خوشقدم از تاریخ 29 فروردین ماه آغاز می شود.
 يکشنبه ٢٩ فروردين ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
5 مرکز مخابراتی شهید فهمیده، شهید توکلی، شهید سعادتمند، شهید لطیفی و شهید قندی توسعه می یابد
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید فهمیده، شهید توکلی، شهید سعادتمند، شهید لطیفی و شهید قندی از تاریخ 22 فروردین ماه آغاز می شود.
 شنبه ٢١ فروردين ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
کابل برگردان در مرکز مخابرات شهدای نظر آباد
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهدای نظر آباد از تاریخ 24 بهمن ماه آغاز می شود.
 شنبه ٢٤ بهمن ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
4 مرکز مخابراتی پیروزی ، ولیعصر ، دکتر حسابی (مارلیک) و صباشهر (شهریار) توسعه می یابد
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات پیروزی ، ولیعصر ، دکتر حسابی (مارلیک) و صباشهر (شهریار) از تاریخ 17 بهمن ماه آغاز می شود.
 چهارشنبه ١٤ بهمن ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهدای نظرآباد
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهدای نظرآباد از تاریخ 15 بهمن ماه می شود .
 چهارشنبه ١٤ بهمن ١٣٩٤ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>

سهام

قیمت پایانی سهام: 5746
قیمت روز قبل: 5517