صفحه اصلي > درباره شرکت > آیین نامه ها و بخشنامه ها >  آیین نامه استخدامی و پرسنلی شرکت مخابرات ایران و شرکتهای تابعه 

آیین نامه استخدامی و پرسنلی شرکت مخابرات ایران و شرکتهای تابعه

 

سهام

قیمت پایانی سهام: 2212
قیمت روز قبل: 2215