صفحه اصلي > اخبار > پرتال آگهی ها > مناقصه ها 

مناقصه ها

 
رديف شماره مناقصه عنوان مناقصه تاريخ انتشار بازگشایی
1285 اصلاحیه شماره یک مناقصه شماره 4/ت/96 خرید تجهیزات Gateway خرید تجهیزات Gateway خرید تجهیزات Gateway 96..4 96.6.1
1284 آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 7.م96.6 نگهداری و بازسازی شبکه های کابل، هوایی، سیستم های PGS، Access و WLL با تامین مصالح و ملزومات مراکز پرظرفیت امیرآباد و وحیدیه و مراکز کم ظرفیت اصیل آباد، بکه، حصارساتی، فردوسیه، کردزار، یبارک و یوسف آباد صیرفی 96.5.1
1283 آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 6.م96.6 نگهداری و بازسازی شبکه های کابل، هوایی، سیستم های PGS، Access و WLL با تامین مصالح و ملزومات مراکز پرظرفیت شهدای شهریار، وائین و شاهدشهر و مراکز کم ظرفیت صباشهر، ویره، اسدآباد و رضی آباد 96.5.1
1282 آگهي مناقصه شماره 5/م3/96 نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات مرکز شهیداشرفی اصفهانی 96.4.31 96.5.23
1281 آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 1‏.م6‏.9 واگذاری راهبری و نگهداری تاسیسات و الکتریکی ساختمان های ستاد و مراکز مخابرات تابعه و ادارات مخابرات شهریار، ملارد و ساختمان بابی ساندز 96.4.27
1280 آگهي مناقصـه عمومی ( یک مرحله ای ) شماره 6/م8/96 انجام عملیات کابل ارتباطی ( ترنکی ) در محدوده مراکز مخابراتی قدس - شهید باهنر - ملت و شهدای هفتم تیر 96.4.10 96.5.2
1279 آگهي مناقصـه عمومي ( يك مرحله اي ) شماره 5/م8/96 انجام عملیات کابل ارتباطی( ترنكي ) در محدوده مراکز مخابراتی فرن آمپ - شیخ بهایی ( مجتمع مخابراتي انقلاب اسلامي ) 96.4.10 96.5.2
1278 آگهي مناقصـه عمومی (یک مرحله ای )شماره 7/م8/96 انجام عملیات کابل ارتباطی (ترنکی )در محدوده مراکز مخابراتی شهید بهشتی - شهید رجائی و شهدای هفتم تیر 96.4.10 96.5.2
1277 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 5‏/م6‏/96 اجرای عملیات طرح توسعه شبکه کابل در محدوده مرکز مخابرات ابوذر ( ترنکی) 96.4.4
1276 آگهي مناقصه شماره 4/م3/96 نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات مرکز شهید دیالمه 96.4.4 96.5.2
1275 آگهي مناقصـه عمومی (یک مرحله ای) شماره 4/م8/96 انجام عملیات کابل ارتباطی (ترنکی) در محدوده مراکز مخابراتی مخابراتی قدس، مرحوم نهری، آزادگان ، شهید مطهری، شهید رجائی ، شهید نصرالهی ، شهید مدنی و شهدای هفتم تیر 96.4.3 25 ، 4 ، 96
1274 آگهي مناقصـه عمومی ( یک مرحله ای ) شماره 2/م8/96 اجرای عملیات کابل ارتباطی(ترنکی) در محدوده مراکز مخابراتی قدس ، مرحوم نهری ، شیخ فضل اله نوری، شهید نصرالهی و شهید کلانتری 96.4.3 96.4.26
1273 آگهي مناقصـه عمومی ( یگ مرحله ای ) شماره 1/م8/96 انجام عملیات کابل ارتباطی( ترنکی )درمحدوده مراکز مخابراتی شهید باهنر ، فرن آمپ ، شیخ بهایی ( مجتمع مخابراتی انقلاب اسلامی ) 96.4.3 96،4،26
1272 آگهي مناقصـه ( يك مرحله اي )‌شماره 3/م8/96 انجام عملیات کابل ارتباطی (ترنکی) در محدوده مراکز مخابراتی قدس ، شهيد مفتح ، شهيد سعادتمند ، شهيد مطهري ،‌ شهيد رجايي ، شهيدمدني 96.4.3 96.4.26
1271 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 4‏/م6‏/96 اجرای عملیات طرح توسعه شبکه کابل در محدوده مرکز مخابرات ابوذر (نیمه ترنکی) 31‏/3‏/96 96.5.3
1270 آگهی مناقصه شماره 5‏/ت‏‏/96 خرید و نصب و راه اندازی20 دستگاه پکیج برودتی با ظرفیت 20 تن)هر دستگاه شامل 2 دستگاه 10 تن کاملا مدولار( 96.3.27 96.4.18
1269 آگهي تجدید مناقصه شماره 1/م3/96 تهیه و تامین اجناس ، نگهداری ، راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی مراکز و ساختمانهای ستادی تابعه 96.3.24 96,4,19
1268 آگهي تجدیدمناقصه شماره 14/م7/95)دو مرحله اي) نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمانهای ستادی اداره کل مخابرات منطقه 7 تهران 96.3.22 96.4.20
1267 اصلاحیه شماره یک آگهی مناقصه شماره 2‏/ت‏/96 انتخاب پیمانکار نگهداری و بهره برداری تلفن های همگانی مناطق مخابراتی 2 و3 و7 منطقه تهران 96.3.20
1266 آگهی مناقصه شماره 3‏/ت‏‏/96 خرید و نصب و راه اندازی 300 دستگاه کولرگازی اسپیلت 24000 بی تی یو اینورتر دار - برودتی 96.3.20 96.4.11
1265 آگهي تجدید مناقصه شماره 3/م3/96 طرح برگردان شبکه کابل میدان قیام در محدوده مرکز مخابرات شهید دیالمه (بصورت نیمه ترنکی) 96.3.17 96.4.12
1264 آگهي مناقصه عمومی شماره 1001/ك/ 96 (دو مرحله ای) نگهداری شبکه کابل و هوایی و سیستمهای PGS ، WLL ، ACCESS 96.4.12
1263 آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 1‏.م6‏.9 واگذاری راهبری و نگهداری تاسیسات و الکتریکی ساختمان های ستاد و مراکز مخابرات تابعه و ادارات مخابرات شهریار، ملارد و ساختمان بابی ساندز 96.3.10
1262 آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 3.م96.6 نگهداری و بازسازی شبکه های کابل، هوایی، سیستم های PGS، Access و WLL با تامین مصالح و ملزومات مراکز پرظرفیت سعیدآباد و خادم آباد و مراکز کم ظرفیت نصیرآباد, دهشاد, اسکمان, رزکان, گلگون و باباسلمان 96.3.6
1261 آگهی مناقصه شماره 4/ت/96 خرید تجهیزات Gateway 96.3.2 96.5.8
1260 آگهي مناقصه شماره 2‏‏/ت‏‏/96 انتخاب پیمانکارنگهداری و بهره برداری تلفن های همگانی مناطق مخابراتی 2و 3 و7 منطقه تهران اداره كل تدارکات وخدمات 96.2.23 96.3.30
1259 تجدید مناقصه 1‏/م3‏/96 تهیه ، تامین اجناس ، نگهداری ، راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی مراکز و ساختمانهای ستادی تابعه 96.2.17 96.3.8
1258 آگهي مناقصه شماره 3/م3/96 طرح برگردان شبکه کابل میدان قیام در محدوده مرکز مخابرات شهید دیالمه (بصورت نیمه ترنکی) 96.2.13 96.3.8
1257 آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 17/م5/95 (دو مرحله ا عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل و هوائی و سیستمهای WLL, PGS, ACCESS با تامین مصالح وملزومات مراکز مخابرات سیزده آبان و شهید منتظری 96.2.6
1256 مناقصه 2‏/م3‏/96 نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات مراکز قیامدشت ، خاورشهر ، خاوران و مراکز کم ظرفیت تابعه 96.2.4 96,3,1
1255 آگهي تجدید مناقصه شماره 15/م3/95 طرح شبکه کابل در محدوده اداره مخابرات پاکدشت(بصورت نیمه ترنکی) 95.12.25 96.2.11
1254 آگهي تجدیدمناقصه شماره 14/م7/94)دو مرحله اي) نگهداری وراهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمانهای ستادی اداره کل مخابرات منطقه 7 تهران 95.12.24 96.2.4
1253 آگهي مناقصه شماره 1/م3/96 تهیه ، تامین اجناس ، نگهداری ، راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی مراکز و ساختمانهای ستادی تابعه 95.12.21 96.2.11
1252 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 2‏/م6‏/96 اجرای عملیات طرح توسعه شبکه کابل مربوط به پروژه زیرگذر استاد معین (فاز دوم) در محدوده مرکز مخابرات شهید فرداسدی (ترنکی) 95.12.11
1251 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 1‏/م6‏/96 واگذاری راهبری و نگهداری تاسیسات و الکتریکی ساختمان های ستاد و مراکز مخابرات تابعه و ادارات مخابرات شهریار، ملارد و ساختمان بابی ساندز 95.12.11
1250 آگهي مناقصه عمومي (یک مرحله اي) شماره 11/م4/95 اجرای عملیات فیبر نوری ارتباطی (ترنکی ) مراکز مخابرات پیام نور ، شهید کاظمیان ، شهید سعادتمند و نهری 95.12.4 95.12.25
1249 آگهي مناقصه عمومي (دو مرحله اي) شماره 10/م4/95 عملیات تهیه و تامین اجناس و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 95.11.23 18/12/95
1248 آگهي مناقصه شماره 15/م3/95 طرح شبکه کابل در محدوده اداره مخابرات پاکدشت (بصورت نیمه ترنکی) 95.11.23 16/12/95
1247 آگهي مناقصه عمومي ( یک مرحله ای ) شماره 9‏‏‏‏/م2‏ انجام عملیات توسعه شبکه FTTH درمحدوده مرکز مخابرات شهدای لواسان ازتوابع اداره مخابرات شمیرانات 95.11.18 95.12.9
1245 آگهي مناقصـه شماره 3/م8/95 عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل و هوایی فیبر نوری و سیستم های PGS، ACCESS ، WLL با تامین مصالح و ملزومات مرکز مخابراتی مرحوم نهری اداره کل منطقه 8 مخابراتی 95.11.16 95.12.9
1244 آگهي مناقصـه شماره 4/م8/95 عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل و هوایی فیبر نوری و سیستم های PGS، ACCESS ، WLL با تامین مصالح و ملزومات مراکز مخابراتی شهید مدنی و شهدای هفتم تیر اداره کل منطقه 8 مخابراتی 95.11.16 95.12.10
1243 آگهي مناقصـه شماره 2/م8/95 عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل و هوایی فیبر نوری و سیستم های PGS، ACCESS ، WLL با تامین مصالح و ملزومات مراکز مخابراتی شهیدمطهری و شهید بهشتی اداره کل منطقه 8 مخابراتی 95.11.26 95.12.9
1242 آگهی مناقصه عمومی شماره 17/م5/95 (دو مرحله ای ) عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل و هوائی و سیستمهای WLL, PGS, ACCESS با تامین مصالح وملزومات مراکز مخابرات سیزده آبان و شهید منتظری 95.11.4
1241 آگهي تغییرات مناقصه عمومي ( دو مرحله ای ) شماره 7 انجام عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل ،هوائی،فیبرنوری و سیستمهایWLLوACCESSوPGS درمراکز مخابرات استقلال وشهیدجعفری 95.10.25 95.10.27
1240 آگهي مناقصه شماره 14/م7/94)دو مرحله اي) آگهي مناقصه شماره 14/م7/94)دو مرحله اي) نگهداری وراهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمانهای ستادی اداره کل مخابرات منطقه 7 تهران 95.10.18 95.11.13
1239 آگهي مناقصه شماره 14/م3/95 نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکز ملت با تامین مصالح و ملزومات 95.10.18 95,11,11
1238 آگهي مناقصه عمومی شماره 1007/ك/95 (یک مرحله ای) (( توسعه و شبکه انتقال )) 95.10.15 95.11.11
1237 آگهي ابطال مناقصه شماره 15/ت/95 نگهداری دستگاه های تلفن همگانی و تجهیزات جانبی ادارات و مراکز تابعه منطقه 3 مخابراتی 95.10.18
1236 آگهي مناقصه عمومي ( یک مرحله ای ) شماره 8‏‏‏/م2‏‏ انجام عملیات کابل نوری ارتباطی شماره 7 مربوط به مرکز مخابرات ولیعصر (عج) به مرکز مخابرات شهید باهنر اداره كل مخابرات منطقه دو تهران 95.10.8 04‏‏.11‏‏.95
1235 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 13‏/م6‏/95 اجرای عملیات طرح توسعه شبکه کابل در محدوده مرکز مخابرات مالک اشتر (نیمه ترنکی) 95.10.7 95.11.12
1234 شماره 15/م5/95 عملیات نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمانهای ستادی و ادارات و مراکز تابعه اداره کل مخابرات منطقه 5 تهران 95.10.1
1233 آگهي مناقصه عمومي ( دو مرحله ای ) شماره 7‏‏‏/م2‏‏‏ انجام عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل ،هوائی،فیبرنوری و سیستمهایWLLوACCESSوPGS درمراکز مخابرات استقلال وشهیدجعفری 95.9.29 95.10.22
1232 آگهي مناقصه عمومي ( دو مرحله ای ) شماره 6‏‏/م2‏‏/9 انجام عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل ،هوائی،فیبرنوری و سیستمهایWLLوACCESSوPGS درمراکز مخابرات شهیدان دستغیب و غریبی 95.9.28 95.10.20
1231 آگهی مناقصه عمومی شماره 16/م5/95 (یک مرحله ای) اجرای عملیات فیبرنوری ارتباطی مراکز حسن آباد-شمس آباد (ترنکی) 95.9.28
1230 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 12‏/م6‏/95 فیبر نوری ارتباطی حدفاصل مراکز مخابراتی توحید، دانشگاه، حافظ، مهدیه، قدس و شهیدان چمران، فرداسدی، سعادتمند و مدنی 95.9.24
1229 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 11‏/م6‏/95 فیبر نوری ارتباطی حدفاصل مراکز مخابراتی ابوذر و شهیدان بخششی، محسنیان و توکلی 95.9.24
1228 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 10‏/م6‏/95 فیبر نوری ارتباطی حدفاصل مراکز مخابراتی دانشگاه، حافظ، ابوذر و شهید رجایی 95.9.24
1227 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 9‏/م6‏/95 فیبر نوری ارتباطی حدفاصل مراکز مخابراتی دانشگاه، ابوذر، مالک اشتر و شهیدان کرمی، فرداسدی، محسنیان و چمران 95.9.24
1226 آگهي مناقصه شماره 15/ت/95 نگهداری دستگاههای تلفن همگانی و تجهیزات جانبی ادارات و مراکز تابعه 95.9.20
1225 آگهي تجدید مناقصه شماره 12/م3/95 طرح توسعه شبکه کابل در محدوده اداره مخابرات پاکدشت (بصورت نیمه ترنکی) 95.9.20 95.10.13
1224 آگهي مناقصه شماره 14‏‏/ت‏‏/95 بروز رسانی 12.000 دستگاه تلفن همگانی منصوبه در سطح مناطق تهران و البرز با طراحی سیستم کارت اعتباری DEBIT با پشتیبانی از کارت های RID 95.9.13 95.10.26
1223 آگهی مناقصه عمومی شماره 15/م5 /95 (دو مرحله ای ) عملیات نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمانهای ستادی و ادارات مراکز تابعه 95.9.7
1222 آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 8‏/م6‏/95 نگهداری و بازسازی شبکه های کابل، هوایی، سیستم های PGS، Access و WLL با تامین مصالح و ملزومات مراکز مخابرات پرظرفیت شهید کرمی و شهید بخششی 95.9.2
1221 آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای شماره 7‏/م6‏/95 نگهداری و بازسازی شبکه های کابل، هوایی، سیستم های PGS، Access و WLL با تامین مصالح و ملزومات مرکز مخابرات پرظرفیت شهید فرداسدی 95.9.2
1220 آگهي تجدیدمناقصه شماره 10/م7/95)دو مرحله اي نگهداری شبکه کابل و هوائی و سیستم های ACCESS ، WLL و ...در سطح مراکز مخابرات شهید اکبری و شهید آل اسحاق اداره کل مخابرات منطقه 7 تهران 95.9.1 95.9.24
1219 آگهي مناقصه عمومي (دو مرحله اي) شماره 9/م4/95 عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل و هوایی و سیستم های ACCESS, PGS , WLL مراکز مخابرات شهید توکلی و شهید حق شناس 95.8.19 95.9.29
1218 آگهي مناقصه عمومي ( یک مرحله ای ) شماره 5‏/م2‏/95 انجام عملیات فاز 3 پروژه GPON به صورت نیمه ترنکی در محدوده مرکز مخابرات شهید لطیفی 95.8.19 95.9.15
1217 آگهي مناقصه عمومي (یک مرحله اي) شماره 8/م4/95 اجرای عملیات فیبر نوری ارتباطی (ترنکی ) مراکز مخابرات آیت ا...کاشانی ، شهید زارعی ، شهید حق شناس ، شهید صالح طبری ، پیام نور ، شهید کاظمیان ، شهید یزدانپناه و شهید سعادتمند 95.8.26 95.9.22
1216 آگهي مناقصه عمومي (دو مرحله اي) شماره 7/م4/95 عملیات تأمین خودروهای سبک استیجاری در سطح منطقه و مراکز مخابرات تابعه اداره كل منطقه 4 مخابراتی 95.8.11 95.9.15
1215 آگهي مناقصه شماره 13/م7/95(دو مرحله ای) نگهداری شبکه کابل و هوائی و سیستم های ACCESS ، WLL و ...در مراکز شهید آیت و امامت ( ترنکی کامل ) اداره کل مخابرات منطقه 7 تهران 95.8.10 95.9.3
1214 آگهي تجدیدمناقصه شماره 6/م7/95(یک مرحله ای نصب 6 دستگاه GPON و یک دستگاه ODC در محدوده مرکز مخابرات شهید عاطف اداره کل مخابرات منطقه 7 تهران 95.8.4 95.8.24
1213 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 6‏/م6‏/95 نگهداری وبازسازی شبکه های کابل وهوایی وسیستمهای PGS، ACCESS و WLL با تأمین مصالح وملزومات مرکز مخابرات مالک 95.8.2 95.9.1
1212 آگهي مناقصه شماره 12/م7/95)دو مرحله اي) نگهداری شبکه کابل و هوائی و سیستم های ACCESS ، WLL و ...در مراکز شهید بهشتی و فجر و مراکز کم ظرفیت اداره مخابرات دماوند اداره کل مخابرات منطقه 7 تهران 95.7.24 95.8.17
1211 آگهي مناقصه شماره 10/م7/95)دو مرحله اي) نگهداری شبکه کابل و هوائی و سیستم های ACCESS ، WLL و ...در سطح مراکز مخابرات شهید اکبری و شهید آل اسحاق اداره کل مخابرات منطقه 7 تهران 95.7.24 95.8.11
1210 آگهي مناقصه شماره 11/م7/95)دو مرحله اي) نگهداری شبکه کابل و هوائی و سیستم های ACCESS ، WLL و ...در مراکز مخابرات پرظرفیت و کم ظرفیت بومهن - پردیس رودهن اداره کل مخابرات منطقه 7 تهران 95.7.24 95.8.12
1209 آگهی مناقصه عمومی شماره 14/م5/95 (یک مرحله ای) اجرای عملیات حفاری ، کابلکشی ، مفصلبندی درمحدوده مرکز مخابرات احمدآباد مستوفی(شهرستان اسلامشهر) (نیمه ترنکی) 95.7.24 95.8.17
1208 آگهي مناقصه عمومي (یک مرحله اي) شماره 6/م4/95 اجرای عملیات فیبر نوری ارتباطی (ترنکی ) مراکز مخابرات شهید توکلی،شهید ثابت قدم ،شهدای چیتگر،شهدای وردآورد،شهید یزدان پناه،شهید سعادتمند، شهید صالح طبری 95.7.19 95.8.17
1207 آگهي تجدید مناقصه شماره 7/م3/95 نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز شهید عربسرخی و شهید درزی با تامین مصالح و ملزومات 95.7.10 95,8,3
1206 آگهي تجدید مناقصه شماره 6/م3/95 نگهداری شبکه کابل و هوایی اداره قرچک با تامین مصالح و ملزومات 95.8.3
1205 آگهي مناقصه شماره 9/م3/95 تامین خودرو سبک استیجاری با راننده جهت ستاد و ادارات تابعه 95.7.7 95,8,3
1204 آگهي مناقصه شماره 12/م3/95 طرح توسعه شبکه کابل در محدوده اداره مخابرات پاکدشت (بصورت نیمه ترنکی) 95.6.31 95.7.26
1203 آگهي مناقصه شماره 13/م3/95 طرح توسعه شبکه کابل در محدوده مرکز مخابرات شهید اشرفی اصفهانی (بصورت نیمه ترنکی) 95.6.31 95.7.26
1202 آگهي مناقصه شماره 8/م7/95)دو مرحله اي) نگهداری شبکه کابل و هوائی و سیستم های ACCESS ، WLL و ...در سطح مراکز مخابرات شهید عاطف و شهدای گمنام 95.6.28 95.7.14
1201 آگهی مناقصه عمومی شماره 13/م5/95 (دو مرحله ای ) عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل و هوائی و سیستمهای WLL, PGS, ACCESS با تامین مصالح وملزومات مرکز مخابرات شهر جدید پرند ومراکز کم ظرفیت شهر صنعتی پرند، شهرک خانه، مسکونی 33 توپخانه و مسکونی پرندک 23 95.6.27 95.7.25
1200 آگهي مناقصه شماره 11/م3/95 طرح توسعه شبکه کابل در محدوده اداره مخابرات قرچک (بصورت نیمه ترنکی) 95.6.24 95.7.19
1199 آگهي مناقصه شماره 7/م7/95)دو مرحله اي) نگهداری شبکه کابل و هوائی و سیستم های ACCESS ، WLL و ...در مراکز مخابرات شهید حکمت شعار و نبوت اداره کل مخابرات منطقه 7 تهران 95.6.21 95.7.14
1198 آگهي مناقصه عمومي (دو مرحله اي) شماره 5/م4/95 لیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل و هوایی و سیستم های ACCESS, PGS , WLL مراکز مخابرات شهید صالح طبری ، شهید زارعی ، شهید کاظمیان و محور 23 95.6.21 95.7.14
1197 آگهي مناقصه شماره 7/م7/95)دو مرحله اي) نگهداری شبکه کابل و هوائی و سیستم های ACCESS ، WLL و ...در مراکز مخابرات شهید حکمت شعار و نبوت اداره کل مخابرات منطقه 7 تهران 95.6.214 95.7.13
1196 آگهي تجديدمناقصه شماره 4/م7/95 عملیات نصب و راه اندازی GPONهای شماره 178 و 179 و 180 و 191 و 192 و 193 و 194 در محدوده مرکز مخابرات پردیس 95.6.20 95.7.12
1195 آگهي مناقصه شماره 10/م3/95 نگهداری شبکه کابل و هوایی اداره ورامین با تامین مصالح و ملزومات 95.6.17 95.7.12
1194 آگهي مناقصه عمومي (دو مرحله اي) شماره 4/م4/95 عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل و هوایی و سیستم های ACCESS, PGS , WLL مراکز مخابرات شهید یزدان پناه و پیام نور 95.6.15 95.7.5
1193 آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 5/م5/95 (یک مرحله ا اجرای عملیات حفاری ، کابلکشی ، مفصلبندی مرکز مخابرات باهنر (رباط کریم) (نیمه ترنکی) 95.6.16 95.7.5
1192 آگهي مناقصه عمومی شماره 1006/ك/95 نگهداری شبکه کابل و هوایی و سیستمهای PGS ، WLL ، ACCESS 95.6.15 95.7.12
1191 آگهي مناقصه شماره 12/ت/95 انتخاب پیمانکارانجام خدمات پشتیبانی فنی مناطق مخابراتی اداره كل تدارکات وخدمات 95.6.13 95.7.25
1190 آگهي مناقصه شماره9/ت/95 انتخاب پیمانکارانجام خدمات ماشین نویسی و دبیرخانه ها ی مناطق مخابراتی اداره كل تدارکات وخدمات 95.6.13 95.7.14
1189 آگهي مناقصه عمومی شماره 1005/ك/95 نگهداری شبکه کابل و هوایی و سیستمهای PGS ، WLL ، ACCESS 95.6.13 95.7.12
1188 آگهي تجدید مناقصه شماره 6/م3/95 نگهداری شبکه کابل و هوایی اداره قرچک با تامین مصالح و ملزومات 95.6.13 95.7.5
1187 آگهي مناقصه شماره 11/ت/95 انتخاب پیمانکارانجام فعالیتهای مالی، اداری ساختمان شاهد و دفتر روابط عمومی 95.6.13 95.7.19
1186 آگهي مناقصه شماره 13/ت/95 انتخاب پیمانکارخدمات نظافت و آبدارخانه های مناطق مخابراتی اداره كل تدارکات وخدمات 95.6.13 95.7.27
1185 آگهي مناقصه شمار10/ت/95 انتخاب پیمانکار انجام خدمات واگذاری خطوط وMDF مناطق مخابراتی اداره كل تدارکات وخدمات 95.6.13 95.7.18
1184 آگهي مناقصه شماره 6/م7/95(یک مرحله ای )(ترنکی کام نصب 6 دستگاه GPON و یک دستگاه ODC در محدوده مرکز مخابرات شهید عاطف اداره کل مخابرات منطقه 7 تهران 95.6.13 95.7.5
1183 آگهي مناقصه عمومي شماره 5/م6/95 (دو مرحله ای) نگهداری وبازسازی شبکه های کابل وهوایی وسیستمهای PGS، ACCESS و WLL با تأمین مصالح وملزومات مراکز پرظرفیت دانشگاه و حافظ 95.6.10 95.7.13
1182 آگهي تجدید مناقصه شماره 7/م3/95 نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز شهید عرب سرخی و شهید درزی با تامین مصالح و ملزومات 95.6.8 95.6.29
1181 آگهي مناقصه شماره 8/م3/95 طرح توسعه شبکه کابل در محدوده مرکز مخابرات شهید اشرفی اصفهانی (بصورت نیمه ترنکی) 95.6.3 95.7.5
1180 آگهي مناقصه عمومی شماره 1003/ک/95 نگهداری شبکه کابل و هوایی و سیستمهای WLL , PGS و Access 95.5.27 95.6.29
1179 آگهي مناقصه عمومی شماره 1004/ك/95 توسعه و شبکه انتقال 95.5.27 95.6.29
1178 مناقصه شماره 5 /م7/95 (دو مرحله ای) نگهداری شبکه کابل و هوائی و سیستم های ACCESS ، WLL و ...در سطح اداره مخابرات فیروزکوه اداره کل مخابرات منطقه 7 تهران 95.5.26 95.6.24
1177 اصلاحیه شماره 10 مناقصه شماره 16.ت.94 خرید تجهیزات Access پروژه Wi-Fi 95.5.31
1176 اصلاحیه شماره 9 مناقصه شماره .16ت.94 خرید تجهیزات Access پروژه Wi-Fi
1175 اصلاحیه شماره 3 مناقصه 6/ت/95 خريد 100 دستگاه Mini DSLAM 256 اداره کل تدارکات و خدمات 95.5.26
1174 آگهي مناقصه شماره 4/م7/95(یک مرحله ای ) عملیات نصب و راه اندازی GPONهای شماره 178 و 179 و 180 و 191 و 192 و 193 و 194 در محدوده مرکز مخابرات پردیس اداره کل مخابرات منطقه 7 تهران 95.5.16 95.6.8
1173 آگهي مناقصه عمومی شماره 95.ک.1002 توسعه و شبکه انتقال اداره كل مخابــرات البــــرز 95.5.16 95.6.10
1172 آگهي مناقصه شماره 6/م3/95 نگهداری شبکه کابل و هوایی اداره قرچک با تامین مصالح و ملزوما اداره كل مخابرات منطقه 3 تهران 95.5.12 95.6.8
1171 آگهی ابطال مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 2/م2/95 انجام عملیات نگهداری و راهبری تأسیسات مکانیکی و الکتریکی اداره کل مخابرات منطقه 2 تهران 95.5.7
1170 آگهي مناقصه شماره 2/م7/95(یک مرحله ای) عملیات نصب و راه اندازی GPONهای خرمدشت 1 در محدوده مرکز مخابرات پردیس(ترنکی کامل) 95.5.10 95.6.1
1169 آگهی مناقصه عمومی شماره 11 / م5/ 95 (یک مرحله ای) اجرای عملیات حفاری ، کابلکشی ، مفصلبندی و نصب سکو و GPON مرکز مخابرات قاسم آباد 10 / 5 /95 2 / 6/ 95
1168 آگهی مناقصه عمومی شماره 12 / م5/ 95 (یک مرحله ای) اجرای عملیات حفاری ، کابلکشی ، مفصلبندی و نصب سکو و GPON مرکز مخابرات نسیم شهر از توابع اداره مخابرات شهرستان بهارستان 10 / 5 / 95 2 /6 / 95
1167 آگهي مناقصه شماره 3 / م7/ 95(یک مرحله ای) عملیات نصب و راه اندازی GPONهای خرمدشت 2در محدوده مرکز مخابرات پردیس (ترنکی کامل) 10 / 5 / 95 1 /6 / 95
1166 آگهي تجدید مناقصه شماره 5 / م3/ 95 نگهداری شبکه کابل و هوایی اداره پیشوا و 7 مرکز کم ظرفیت تابعه 6 / 5 / 95 1 / 6/ 95
1165 آگهي مناقصه شماره 7 / م3/ 95 نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز شهید عربسرخی و شهید درزی 6 / 5 / 95 1 / 6/ 95
1164 آگهی مناقصه شماره 8/ت/95 انتخاب پیمانکار تامین مربی و متصدی سالنهای ورزشی شرکت مخابرات استان تهران 4 / 5 / 95 14 /6 / 95
1163 آگهی مناقصه شماره 7/ت/95 انتخاب پیمانکار خدمات خودرویی سبک با راننده 2 / 5 / 95
1162 آگهي تمدید مهلت خرید اسناد مناقصه شماره 6/ ت/ 95 خريد 100 دستگاه Mini DSLAM 256 30 / 4 / 95 12 / 5 / 95
1161 آگهی مناقصه عمومی شماره 9 / م5 / 95 اجرای عملیات حفاری ، کابلکشی ، مفصلبندی مرکز مخابرات شهر جدید پرند (نیمه ترنکی) 30 / 4 / 95 26 /5 / 95
1160 آگهی مناقصه عمومی شماره 10/ م5 / 95 عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل و هوائی و سیستمهای WLL, PGS, ACCESS با تامین مصالح وملزومات مرکز مخابرات سیدالشهداء(ع) 30 / 4 / 95 26 /5 / 95
1159 آگهی مناقصه عمومی شماره 8 / م5/ 95 (دو مرحله ای ) عملیات تامین خودرو سبک استیجاری با راننده 28 / 4 / 95 19 / 5/ 95
1158 آگهي مناقصه عمومی شماره 1001/ك/95 تامين خودروهاي استيجاري سبك با راننده 29 / 4 /95 20 / 5/ 95
1157 اصلاحیه شماره 8 مناقصه شماره 16/ت/94 اصلاحیه شماره 8 مناقصه شماره 16/ت/94 خرید تجهیزات Access پروژه Wi-Fi 18 /5 / 95
1156 تجدید مناقصه عمومي شماره 2 / م4 / 95 عملیات تهیه و تأمین اجناس و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 95.4.16 95.5.11
1155 آگهی مناقصه یک مرحله ای شماره 3/م2/95 انجام عملیات پروژه GPON در محدوده مرکز مخابرات سلمان فارسی 16.4.95 95.5.11
1154 آگهی مناقصه یک مرحله ای شماره 4 / م2/ 95 انجام عملیات پروژه GPON در محدوده مرکز مخابرات شهیدتندگویان 22 / 4 / 95 18 /05 / 95
1152 آگهی مناقصه عمومی شماره 7 / م5/ 95 (دو مرحله ای ) عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل و هوائی و سیستمهای WLL, PGS, ACCESS با تامین مصالح وملزومات مراکز مخابرات صالح آباد ،نسیم شهر، خیرآباد ،اورین، (محور یک بهارستان) 22 / 4 / 95 19 / 5/ 95
1151 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 2 / م2/ 95 انجام عملیات نگهداری و راهبری تأسیسات الکتریکی و مکانیکی ساختمان ستادی وکلیه مراکز مخابرات تابعه اینکل 19 / 4 / 95 11 / 05/ 95
1150 اصلاحیه شماره 7 مناقصه شماره 16/ت/94 خرید تجهیزات Access پروژه Wi-Fi
1149 آگهی مناقصه عمومی شماره 5 / م5/ 95 (یک مرحله ای) اجرای عملیات حفاری ، کابلکشی ، مفصلبندی مرکز مخابرات باهنر (رباط کریم) (نیمه ترنکی) 12 / 4 /95 12 / 5/ 95
1148 آگهی مناقصه عمومی شماره 6 / م5/ 95 (یک مرحله ای) اجرای عملیات حفاری ، کابلکشی ، مفصلبندی مرکز مخابرات سیزده آبان (نیمه ترنکی) 12 / 4 /95 12 /5 / 95
1147 آگهي مناقصـه شماره 1 / م8/ 95 تامین خودرو سبک استیجاری با راننده 5 / 4 / 95 28 /4 / 95
1146 آگهی مناقصه عمومی شماره 4 / م5/ 95 (یک مرحله ای) اجرای عملیات حفاری – کابلکشی – مفصلبندی مرکز شهید ورمزیاری (سلطان آباد) (نیمه ترنکی) 5 / 4 / 95 5 /5 / 95
1145 آگهی مناقصه عمومی شماره 3/ م5/ 95 (یک مرحله ای) اجرای عملیات فیبر نوری ارتباطی قاسم آباد به حسن آباد(ترنکی) 5 / 4 / 95 5 / 5/ 95
1144 آگهي مناقصه شماره 6/ت/95 خريد 100 دستگاه Mini DSLAM 256 5 / 4 /95 12 / 05/ 95
1143 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله¬ای شماره 4 / م6/ 95 نگهداری وبازسازی شبکه های کابل وهوایی وسیستمهای PGS، ACCESS و WLL با تأمین مصالح و مراکز پرظرفیت امیرآباد و وحیدیه و مراکز کم ظرفیت اصیل آباد ، بکه ، حصارساتی ، فردوسیه ،کردزار ، یبارک ویوسف آباد صیرفی از توایع اداره مخابرات شهریار 5 / 4 /95 4 /5 / 95
1142 آگهی تمدید مناقصه شماره 3 /ت/95 خرید تجهیزات سیستم مانیتورینگ و گزارش دهی ترافیک شبکه دیتا 20 /5 /95
1141 اصلاحیه شماره 6 مناقصه شماره 16/ت/94 اصلاحیه شماره 6 مناقصه شماره 16/ت/94 20 / 4 /95
1140 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 1/م 2 / 95 انجام عملیات تامین خودروهای سبک استیجاری با راننده در ستاد ، مراکز و ادارات تابعه 22 / 3 /95 14 / 04/ 95
1139 آگهی مناقصه شماره 5/ت/95 انتخاب پیمانکار انتظامات ونگهبانی از ساختمانهای شرکت مخابرات استان تهران 22 /3 /95 30 /4 / 95
1138 آگهي مناقصه عمومي شماره 3/ م6/ 95 (دو مرحله ای) نگهداری وبازسازی شبکه های کابل وهوایی وسیستمهای PGS، ACCESS و WLL با تأمین مصالح وملزومات مراکز پرظرفیت شهریار ، وائین و شاهد شهر و مراکز کم ظرفیت صباشهر ، ویره ، اسدآباد و رضی آباد از توابع اداره مخابرات شهریار 22 /3 /95 22 /4 / 95
1137 آگهي مناقصه شماره 1/ م7/ 95 تامین خودروی سبک با راننده 22 / 3 /95 21 /4 / 95
1136 آگهي مناقصه عمومي (یک مرحله اي) شماره 3 / م4/ 95 اجرای عملیات حفاری ،کابلکشی و مفصلبندی (ترنکی) مراکز مخابرات شهید یزدان پناه و شهدای وردآورد 16 /3 /95 14 / 4/ 95
1135 آگهي تجدید مناقصه شماره 2 / م3/ 95 نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکز شهید اشرفی اصفهانی 12 / 3 /95 14 / 4/ 95
1134 آگهي مناقصه شماره 5 /م3 /95 نگهداری شبکه کابل و هوایی اداره پیشوا و 7 مرکز کم ظرفیت تابعه 5 / 3 /95 31 / 3/ 95
1133 آگهي مناقصه عمومي (دو مرحله اي) شماره 2/ م4/ 95 عملیات تهیه و تأمین اجناس و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 5 / 3 /95 31 /3 / 95
1132 آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 1/ م5 / 95 عملیات نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمانهای ستادی و ادارات مراکز تابعه 3 / 3/ 95 1 / 4/ 95
1131 آگهی مناقصه عمومی شماره 2/ م5 / 95 (دو مرحله ای ) عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل و هوائی و سیستمهای WLL, PGS, ACCESS با تامین مصالح وملزومات مراکز مخابرات شهید قندی و مهدیه 29 / 2 /95 25 / 3/ 95
1130 آگهي مناقصه شماره 4 / م3/ 95 نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز هجرت و شهید باکری 22 / 2 /95 24 / 3/ 95
1129 آگهي مناقصه عمومي شماره 2 / م6/ 95 (دو مرحله ای) تامین خودرو سبک با راننده ادارات ستادی و مراکز مخابرات تابعه 22 / 2 /95 25 / 3/ 95
1128 آگهي مناقصه شماره 3 / م3/ 95 نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکز پیروزی با تامین مصالح و ملزومات 21 / 2 /95 17 / 3/ 95
1127 آگهي مناقصه عمومي (یک مرحله اي) شماره 1 / م4/ 95 اجرای عملیات کابل کشی و مفصل بندی فیبر نوری (ترنکی ) مرکز مخابرات شهدای شهر قدس 18 / 2/ 95 10 / 3/ 95
1126 آگهي مناقصه عمومي شماره 1 / م6/ 95 (یک مرحله ای) اجرای عملیات طرح توسعه شبکه کابل در محدودۀ مرکز مخابرات نصیرآباد از توابع اداره مخابرات شهریار ( نیمه ترنکی) 11 /2 /95 11 /3 /95
1125 آگهي تجدید مناقصه شماره 16 / م3/ 94 ترمیم ترانشه های حفاری مرکز الغدیر 21 /1 / 95 20 / 2/ 95
1124 آگهی مناقصه عمومی شماره 1/ م5 / 95 (دو مرحله ای ) عملیات نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمانهای ستادی و ادارات و مراکز تابعه در محدوده اداره کل مخابرات منطقه 5 تهران 21 /1 / 95 7 /2 / 95
1123 آگهي تجدید مناقصـه شماره 9/ م8/ 94 اجرای عملیات توسعه فاز یک شرق سبلان مرکز شهید بهشتی 21 /1 / 95 14 / 2/ 95
1122 آگهي تجدید مناقصـه شماره 13 / م8/ 94 اجرای عملیات توسعه در مراکز شهید رجایی ، قدس و آزادگان 21 /1 / 95 20 / 2/ 95
1121 آگهي مناقصه شماره 2 / م3/ 95 نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکز شهید اشرفی اصفهانی با تامین مصالح و ملزومات 21 /1 / 95 13 /2 / 95
1120 آگهي تمدید تجدید مناقصه شماره 15/ت/94 خريد خدمات پشتیبانی شبکه هوشمند IN اداره کل تدارکات و خدمات 13 /12 /94 18 /1 /95
1119 آگهي مناقصه شماره 4/ت/95 خريد 4 قلم تجهیزات یدکی دیتا 23 /3 / 95
1118 آگهي تجدید مناقصه شماره 16/م3 /94 ترمیم ترانشه های حفاری مرکز الغدیر 1.12.94 16 /1 /95
1116 آگهی مناقصه شماره 3 /ت/95 خرید تجهیزات سیستم مانیتورینگ و گزارش دهی ترافیک شبکه دیتا 27 .11 .94 20/ 5 / 95
1115 آگهي تجدید مناقصه عمومي (یک مرحله اي) شماره 16/م4/ اجرای عملیات کابل کشی و مفصل بندی و حفاری ( نیمه ترنکی ) مرکز مخابرات شهدای شهر قدس 24.11.94 17/12/94
1114 آگهي مناقصـه شماره 14/م8/94 انجام عملیات توسعه شبكه انتقال و Access مركز مخابرات شهيد كلانتري 21.11.94 17/12/94
1113 آگهي مناقصه شماره 2/ت/95 خرید 8.000 سلول باتری و متعلقات مربوطه 18 .11 .94 29 .1 .95
1112 آگهي مناقصـه شماره 13 / م8/ 94 انجام عملیات پروژه GPON مراكز قدس ، آزادگان و شهيد رجايي 14 / 11 /94 4 / 12/ 94
1111 آگهي مناقصـه شماره 12/ م8/ 94 اجرای عملیات سکو و نصب تجهیزات ONU و شبکه انتقال 14 / 11 /94 4 / 12/ 94
1110 آگهي مناقصه شماره 17 / م3/ 94 طرح کابل ارتباطی در محدوده اداره مخابرات پاکدشت 13 / 11/ 94 10 /12 / 94
1109 آگهي مناقصه شماره 1/ت/95 خريد 96 قلم تجهیزات یدکی سیستمهای دیتا 14 / 11 /94 29 /2 / 95
1108 آگهي تجدید مناقصه شماره 15/ت/94 خريد خدمات پشتیبانی شبکه هوشمند IN 13 / 11/ 94 12 /12 / 94
1107 آگهی ابطال مناقصه عمومی شماره 1018/ک/94 آگهی ابطال مناقصه عمومی شماره 1018/ک/94 توسعه و شبکه انتقال 10 / 11 /94
1106 آگهي ابطال مناقصه شماره 1019/ك/94 آگهي ابطال مناقصه شماره 1019/ك/94 توسعه و شبکه انتقال 10 / 11 /94
1105 آگهي مناقصـه شماره 11 / م8/ 94 انجام امور مربوط به طرح توسعه شبکه GPON مرکز مرحوم نهری 7 / 11 /94 3/ 12/ 94
1104 آگهي مناقصـه شماره 9/ م8/ 94 اجرای عملیات توسعه فاز یک شرق سبلان مرکز شهید بهشتی 7 / 11 /94 28 / 11/ 94
1103 آگهي مناقصـه شماره 10 / م8/ 94 انجام عملیات پروژه GPON مرکز مرحوم نهری 7 / 11 /94 28 / 11/ 94
1102 آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 19 / م2/ 94 انجام عملیات فاز 2 پروژه GPON بصورت نیمه ترنکی درمحدوده مرکزمخابرات شهید لطیفی 5 /11 / 94 26 /11 / 94
1101 آگهي مناقصه شماره 20 / م7/ 94(یک مرحله ای) اجرای عملیات نصب و راه اندازی 16 دستگاه GPON در محدوده مرکز مخابرات شهید اکبری 5 /11 / 94 28 /11 / 94
1100 آگهي مناقصه شماره 16 / م3/ 94 ترمیم ترانشه های حفاری مرکز الغدیر 26 / 10 / 94 26 /11 / 94
1099 مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره20 / م2/ 94 انجام عملیات کابلکشی و مفصلبندی فیبر نوری در محدوده مرکز مخابرات فشم از توابع اداره مخابرات شمیرانات 26 /10 / 94 19 /11 / 94
1098 آگهي مناقصه شماره 19 / م7/ 94(یک مرحله ای) اجرای عملیات فیبرنوری ارتباطی از مرکز پردیس به سمت فاز 11 در محدوده مرکزمخابرات پردیس 22 /10 / 94 14 /11 /94
1097 آگهي مناقصه عمومی شماره 1018/ك/94 توسعه و شبکه انتقال 19 /10 / 94 19 /11 / 94
1096 آگهي مناقصه شماره 1019/ك/94 توسعه و شبکه انتقال 19 /10 / 94 19 /11 / 94
1095 آگهي تجدید مناقصه شماره 15 / م3/ 94 تهیه و تامین اجناس و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی مراکز و ساختمانهای ستادی تابعه 19 /10 / 94 12 /11 /94
1094 آگهي مناقصه عمومي (دو مرحله اي) شماره 17/ م4/ 94 عملیات نگهداری و بهره برداری تلفنهای همگانی مراکز مخابرات تابعه 16 /10 /94 5 /11 / 94
1093 آگهي مناقصه شماره 17/ م7/ 94(یک مرحله ای) اجرای عملیات پروژه GPON مرحله اول فاز 11 در محدوده مرکزمخابرات پردیس 16 /10 /94 14 /11 /94
1092 آگهي مناقصه شماره 19/ م7/ 94(یک مرحله ای) اجرای عملیات فیبرنوری ارتباطی از مرکز پردیس به سمت فاز 11 در محدوده مرکزمخابرات پردیس 16 /10 /94 14 /11 /94
1091 آگهي مناقصه شماره 18 / م7/ 94 (یک مرحله ای) اجرای عملیات پروژه GPON مرحله دوم فاز 11 در محدوده مرکزمخابرات 16 /10 /94 14 /11 /94
1090 آگهی مناقصه شماره 16/ت/94 خرید 15K تجهیزات Wireless 2 / 10 / 94 20 / 4 / 95
1089 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 19 / م2/ 94 انجام عملیات فاز 2 پروژه GPON بصورت نیمه ترنکی درمحدوده مرکزمخابرات شهید لطیفی 2 /10 / 94 21/ 10 /94
1088 آگهي مناقصه شماره 17/ت/94 خريد 31 قلم تجهیزات یدکی مخابراتی 2 /10 / 94 29 /10/ 94
1087 آگهي مناقصه عمومي (یک مرحله اي) شماره 16 /م4/ 94 اجرای عملیات کابل کشی و مفصل بندی و حفاری ( نیمه ترنکی ) مرکز مخابرات شهدای شهر قدس 25 / 9/ 94 28 / 10/ 94
1086 آگهي مناقصه شماره 15 /ت / 94 خريد خدمات پشتیبانی شبکه هوشمند IN 23 / 9/ 94 20 /10 / 94
1085 آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای 17 / م2/ 94 انجام عملیات ترمیم آسفالت و خشکه چینی (سنگ ، تایل و موزائیک ) نوارحفاری درمحدوده مراکز تابعه 22 /9 / 94 14 / 10 / 94
1084 آگهي مناقصه عمومي شماره 8 / م6/ 94 (دو مرحله ای) نگهداری وبازسازی شبکه های کابل وهوایی وسیستمهای PGS، ACCESS و WLL با تامین مصالح وملزومات اداره مخابرات ملارد و مراکز کم ظرفیت صفادشت ، یوسف آباد ، خوشنام ده ، امیر آباد توانبخشی ، بیدگنه ، مهرچین ، اختر آباد ، ارغش آباد ، امیر آباد قشلاق ، محمود آباد ، ورد آباد و ا... آباد 17 /9 / 94 15 / 10 / 94
1083 آگهي مناقصه عمومي (دو مرحله اي) شماره 15 / م4/ 94 عملیات مرمت آسفالت در پیاده رو و سواره رو و مرمت موزائیک و سنگ و خشکه چینی بصورت موضعی (ترنکی) مراکز تابعه 18 /9 / 94 21 /10 / 94
1082 آگهی مناقصه عمومی شماره 22 / م5/ 94 اجرای عملیات نگهداری و بهینه سازی شبکه های کابل و هوائی و فیبر نوری و سیستمهای ACCESS مرکز مخابرات آدران – وهن آباد – شهید باهنر –آلارد – نجم آباد – نصیر آباد قاجار –مهدیه (محور یک رباط کریم) 7 / 9/ 94 30 /9 / 94
1081 آگهي مناقصه عمومی شماره 1016/ك/94 نگهداری تلفنهای همگانی 3 /9 /94 25 /9 /94
1080 آگهي مناقصه عمومی شماره 1017/ك/ 94 نگهداری تلفنهاي همگاني 3 /9/ 94 25 /9 /94
1079 آگهي مناقصه عمومی شماره 1015 /ك/ 94 نگهداری تلفنهای همگانی 3 /9 / 94 25 /9 / 94
1078 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره18 / م2/ 94 انجام عملیات فاز3 پروژه GPON در محدوده مرکز مخابرات شهید غریبی 26 /8 / 94 16 /09 / 94
1077 آگهي مناقصه شماره 15 /م3/ 94 تهیه و تامین اجناس و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی مراکز و ساختمانهای ستادی تابعه 26 /8 / 94 23 / 9/ 94
1076 آگهی مناقصه عمومی شماره 21 / م5/ 94 (دو مرحله ای) اجرای عملیات نگهداری و بهینه سازی شبکه های کابل و هوائی و فیبر نوری و سیستمهای ACCESS مرکز مخابرات شهید قندی –شهید رجائی-شهیدباهنر-امام حسین(ع)(کم ظرفیت) علی آباد طبانچه(محور ی اسلامشهر) 26 / 8/ 94 18 / 9/ 94
1075 آگهي مناقصه عمومی شماره 1013 /ک/ 94 توسعه و شبکه انتقال 26 / 8/ 94 18 / 9/ 94
1074 آگهي مناقصه عمومی شماره 1014/ک/94 توسعه و شبکه انتقال 26 /8 /94 18 / 9/ 94
1073 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 14 / ت/ 94 نگهداری وراهبری تاسیسات ساختمان شاهد 23/ 8/ 93 29 / 9 / 94
1072 آگهي مناقصه شماره 16 / م7/ 94 (یک مرحله ای) نگهداری شبکه کابل و هوائی و سیستم های ACCESS ، WLL و ...در سطح مراکز مخابرات شهید اکبری ، شهید آل اسحاق 23 /8 /94 16/ 9 /94
1071 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 17 / م2/ 94 انجام عملیات ترمیم آسفالت و خشکه چینی (سنگ ، تایل و موزائیک ) نوارحفاری درمحدوده مراکز تابعه 23 /8 /94 09 /09 /94
1070 آگهي مناقصه عمومي شماره 14 / م4/ 94 اجرای عملیات کابل کشی و مفصل بندی و حفاری ( نیمه ترنکی ) مرکز مخابرات شهید توکلی 20 /8 / 94 16 /9 / 94
1069 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره15/ م2/ 94 انجام عملیات فازدو پروژه GPON در محدوده مرکز مخابرات شهید غریبی 16/ 8/ 94 09/ 09/ 94
1068 آگهی مناقصه عمومی شماره 20/ م5/ 94 (دو مرحله ای) اجرای عملیات نگهداری و بهینه سازی شبکه های کابل و هوائی و فیبر نوری و سیستمهای ACCESS مرکز مخابرات شهید رمضانی –شهید نواب صفوی 13 /8 / 94 10 /9 / 94
1067 آگهي مناقصه شماره 13/ت /94 خريد 18 قلم تجهيزات يدکي SDH Huawei 13/ 8 /94 8/ 9/ 94
1066 آگهي تجدید مناقصه شماره 15 / م7/ 94 نگهداری وراهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمانهای ستادی اداره کل مخابرات منطقه 7 تهران 5 /8 / 94 25 / 8/ 94
1065 آگهي مناقصه عمومي (یک مرحله اي) شماره13 / م4/94 اجرای عملیات کابل کشی و مفصل بندی و حفاری ( نیمه ترنکی ) مرکز مخابرات شهید زارعی 6 /8 / 94 2 / 9/ 94
1064 آگهي تجدید مناقصه شماره 35 / م7/ 93 نگهداری و بهره برداری پایانه های همگانی و تجهیزات جانبی 3 /8 / 94 25 / 8/ 94
1063 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره14 / م2/ 94 اجرای عملیات فاز یک پروژه GPON درمحدوده مرکز مخابرات شهید غریبی 94 / 7/ 28 18 / 08/ 94آرشیو کامل مناقصات

سهام

قیمت پایانی سهام: 1983
قیمت روز قبل: 1976