صفحه اصلي > اخبار > پرتال آگهی ها > مزایده ها 

مزایده ها

 
رديف شماره مزایده عنوان مزایده تاريخ انتشار بازگشایی
82 آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 10.ت‏‏‏‏.96 فروش املاک مازاد اداره کل تدارکات و خدمات 96.10.25 96.11.25
81 آگهی مزایده عمومی شماره 10رت‏‏‏‏ر96 فروش املاک مازاد اداره کل تدارکات و خدمات 96.9.14 96.10.10
80 مزایده شماره 8.ت‏‏.96 فروش انواع کابل تت 96.9.6
79 آگهی مزایده عمومی شماره 9.ت.96 فروش سیم رانژه‏‏‏-وانواع کابلهای اسقاط وخارج ازرده 96.9.4
78 آگهی مزایده عمومی شماره 6‏‏/ت‏‏‏‏/96 فروش املاک مازاد اداره کل تدارکات و خدمات 96.7.19 96.8.7
77 آگهي مزایده عمومی شماره 1001/ک/96 (دو مرحله ای) واگذاری سالن فرهنگی ورزشی چند منظوره شهید کلانتری ، پارکینگ و زمین چمن فوتبال مخابرات منطقه البرز 96.7.26
76 آگهی تجدید مزایده شماره 2‏/ت‏/96 موضوع آگهی : فروش ملک انبار 44 96.5.16 96.6.12
75 آگهی تجدید مزایده شماره 2‏/ت‏/96 موضوع آگهی : فروش ملک انبار 44 96.3.9 31‏‏‏‏.3‏‏‏‏.96
74 آگهی مزایده شماره 1‏‏/ت‏‏/96 فروش انواع کابلهای تت 96.1.29 96.2.31
73 آگهی مزایده شماره 2‏‏/ت‏‏/96 فروش ملک انبار 44 96.1.16 96.2.17
72 آگهی مزایده شماره 1‏/ت‏/96 موضوع آگهی فروش انواع کابلهای تت 95.12.25 19‏.01‏.96
71 آگهی مزایده عمومی شماره 10‏‏‏/ت ‏‏‏/95 فروش کابل های اسقاط اداره کل تدارکات و خدمات 95.11.26 95.12.18
70 آگهی تجدیدمزایده عمومی شماره 2‏‏/ت‏‏/95 فروش خانه سازمانی ملارد اداره کل تدارکات و خدمات 95.11.18 95.12.22
69 آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 8‏‏/ت‏‏/95 ساختمانهای ستادی ادارات کل مخابرات مناطق 2 و 7 اداره کل تدارکات و خدمات 95.10.1 95.11.3
68 آگهی مزایده عمومی شماره 9‏‏/ت ‏‏/95 فروش سیم رانژه وخرده سیم و کابل اداره کل تدارکات و خدمات 95.9.3 95.10.4
67 آگهی تجدید مزایده عمومی شماره م 3‏‏/ت‏‏/95 فروش انواع کابل های هوائی،تت،خاکی وسیم رانژه اسقاط وخارج ازرده اداره کل تدارکات و خدمات 95.8.9 95.9.16
66 آگهی مزایده عمومی شماره 8‏/ت‏/95 ساختمانهای ستادی ادارات کل مخابرات مناطق 2 و7 اداره کل تدارکات و خدمات 95.7.7 95.8.5
65 آگهی تجدید مزایده عمومی شماره م 5‏‏/ت‏‏/95 فروش انواع کابلهای هوائی، خاکی وسیم رانژه وکابل برق اسقاط وخارج ازرده اداره کل تدارکات و خدمات 95.6.31 95.8.3
64 آگهی مزایده عمومی شماره 7/ت/95 اجاره سالن ورزشی شهید مفتح اداره کل تدارکات و خدمات 95.6.16 95.7.11
63 آگهی مزایده عمومی شماره 6/ت /95 فروش کابل های تت جمع آوری شده اداره کل تدارکات و خدمات 95.4.19 95.5.17

آرشیو مزایده ها

سهام

قیمت پایانی سهام: 6007
قیمت روز قبل: 5746