صفحه اصلي > راهنمای مشترکین > مراکز مخابراتی البرز 

مراکز مخابراتی البرز

 

اداره کل مخابرات البرز

نشانی: عظیمیه ، میدان طالقانی، بلوار تعاون، خیابان فرهنگ کد( 026)

تلفن تماس دفتر مدیرعامل: 32575000

مراکز مخابراتی اداره کل مخابرات البرز

مرکز مخابرات

تلفن تماس

پیش شماره

نشانی

کوثر

کلاک

رییس مرکز

32303333

3231،3232، 3230

کلاک بالا خ آرش، انتهای خیابان

امور مشترکین

32302080

قائم

( حسین آباد)

رییس مرکز

33303333

3336 الی 3330

حسین آباد مهر شهر، خ طالقانی

امور مشترکین

33317020

شهیدان لطفی

سیراپل

رییس مرکز

35243333

3527، 3524

جاده چالوس ، سیرا پل خواب

امور مشترکین

35240362

شهیدان کولیوند

مهندسی زارعی

رییس مرکز

36703333

3677،3671،3677،3688،3679، 3670

جاده محمد شهر، شهرک مهندسی زارعی

امور مشترکین

36707800

شهید نصر آبادی

رییس مرکز

32203333

3229 الی 3220

خیابان شهید بهشتی ، نبش خ امیری

امور مشترکین

32211099

شهید آثاری

( مهر شهر)

رییس مرکز

33403333

3341،342، 3340

مهر شهر، بلوار چهارباندی، جنب شهرداری

امور مشترکین

33417030

شهید رجائی

( رجائی شهر)

رییس مرکز

34413333

3420-3449 الی 3440

بلوار اصلی رجائی شهر، خیابان هشتم اصلی

امور مشترکین

34209757

ثارا...

( حصارک)

رییس مرکز

34503333

3459 الی 3450

3467 الی 3460

حصارک ، خ ایران زمین

امور مشترکین

34541003تا1007

شهید صدوقی

( فردیس یک)

رییس مرکز

36503333

3659الی 3650

فردیس ، فلکه چهارم، خ 17 شرقی

امور مشترکین

36545555

خاتم الانبیاء

( فردیس دو)

رییس مرکز

36653333

3667 الی 3660

جاده ملارد ، خ گلستان اول

امور مشترکین

36655008

شهید رشیدی

( کارخانه قند)

رییس مرکز

32703333

3275،3277 الی 3270

دولت آباد ، نرسیده به ترمینال شهید کلانتری

امور مشترکین

32716181

شهید کاظمی

( ساسانی)

رییس مرکز

32803333

3281،3282 ، 3280

بلوار چمران، میدان امام حسین (ع)

ساسانی

امور مشترکین

32826300

شهید فهمیده

( فاز 4)

رییس مرکز

33503333

3353،3355 الی 3350

45 متری گلشهر، روبروی پمپ بنزین

امور مشترکین

33555560

آیت اله طالقانی

رییس مرکز

32553333

3259 الی 3250

عظیمیه ، میدان طالقانی، روبروی شهرداری منطقه یک

امور مشترکین

32546030

امیر کبیر

( کیانمهر)

رییس مرکز

33207788

3320،3321،3326

کیانمهر، بلوار امیر کبیر، نرسیده به میدان

امور مشترکین

33218400

مرکز مخابرات

سمت سازمانی

تلفن تماس

پیش شماره

نشانی

شهید آوینی

( گلدشت)

رییس مرکز

34803333

3482، الی3480

بعد از پل کمالشهر اول پیشاهنگی

امور مشترکین

34819400

شهید قندی

( کمالشهر)

رییس مرکز

34713333

3472،3476، 3471، 3470

کمالشهر، خیابان شهرداری،    نرسیده به شهرداری

امور مشترکین

34717005

شهید سلطانی

( اشتهارد)

رییس مرکز

37722222

3777، 3772

اشتهارد، خ ایت ا.. خامنه ای

روبروی دادگاه عمومی

امور مشترکین

37721660

شهدای مشکین دشت

رییس مرکز

36203333

3621،3622،3627،3628، 3620

مشکین دشت، خ شهید هدایتکار،

خ مرادی

امور مشترکین

36214103

ساوجبلاغ

( هشتگرد)

رییس اداره

44223232

4428 الی 4421

هشتگرد، خ راه آهن، خ شریعتی

امور مشترکین

44228890

شهدای گرمدره

رییس مرکز

36103333

3612، 3610

گرمدره، بعد از ریل آهن

امور مشترکین

36106911

شهید کریم زاده

( ولد آباد)

رییس مرکز

36303333

3634 الی 3630

ولد آباد، خ 22 بهمن ، خ شهداء جنب مدرسه تقوی

امور مشترکین

36321040

شهدای ماهدشت

رییس مرکز

37303333

3731، 3730

ماهدشت، بلوار اصلی، خ شهید رحمانی( کارخانه قند سابق)

امور مشترکین

37314900

طالقان

رییس مرکز

44722222

4474، ،4484،4482،4483،4477،44884472

طالقان ، شهرک

امور مشترکین

44725004

اداره نظر آباد

رییس اداره

45352555

4527،4459،4463،4532،4534،4545، 4525، 4522،4539

نظر آباد ، خ مدرس، جنب ترمینال

امور مشترکین

45352999

شهدای نظر آباد

رییس مرکز

45352555

4525، 4522، 4527

نظر آباد ، خ مدرس، جنب ترمینال

امور مشترکین

45352999

شهید خوش طینت

( شهرک ناز)

رییس مرکز

36803333

3687، 3680

شهرک ناز

امور مشترکین

36808100

شهیدان غیاثی

( باغستان)

رییس مرکز

34303333

3435الی، 3430،3437

باغستان ، خ بیمارستان البرز

امور مشترکین

34322500

شهید بغدادی

( هشتگرد)

رییس مرکز

44222010

4421الی 4424

هشتگرد، خ راه آهن، خ شریعتی

امور مشترکین

44213050

شهید قناعت

( شهر جدید هشتگرد)

رییس مرکز

44262030

4425,4426  ،4428

شهر جدید هشتگرد، بعد از میدان شهرداری، به طرف مسجد

امور مشترکین

44254200سهام

قیمت پایانی سهام: 4154
قیمت روز قبل: 4201