صفحه اصلي > راهنمای مشترکین > تعرفه ها > امکانات اختصاصی 

امکانات اختصاصی

 
 
فهرست بهای شبکه های مخابراتی

 
ردیف
شرح کار
قیمت مواد پای کار
هزینه اجرایی
1
طراحی کابل اختصاصی (مسی – نوری)
****
3.537.600
2
سیم خصوصی در یک مرکز
1.000.000
170.000
3
کانال DVM بین مراکز (فیبر)
1.000.000
255.000
4
سیم خصوصی بین مراکز (مسی)
1.000.000
255.000
5
نگهداری ماهانه دو تار فیبر اختصاصی (کیلومتر)
****
147.000
6
نگهداری ماهانه یک زوج کابل اختصاصی (کیلومتر)
****
2.420
7
سیم کشی خارج از مرز (کیلومتر)
****
5.784.000
8
نگهداری ماهانه هر کیلومتر سیم کشی خارج از مرز
****
18.800
9
تغییر نام کابل های اختصای (فیبر، مس)
****
213.000
10
واگذاری ماهانه LP1 استاتیک VALID به مشترکین ADSL
****
50.000
11
واگذاری ماهانه LP4 استاتیک VALID به مشترکین ADSL
****
80.000
12
واگذاری ماهانه LP8 استاتیک VALID به مشترکین ADSL
****
250.000

در مورد سیم خصوصی بین مراکز مسی مازاد بر 4 کیلومتر به ازای هر کیلومتر10.800ریال


 
فهرست بهای نرخ اجاره استفاده از فضا در مراکز  مخابراتی کشور

ردیف
مراکز مخابراتی
هزینه استفاده ماهانه یک متر مربع فضا بدون بنا (عرصه) (ریال)
هزینه استفاده و نگهداری ماهانه یک مترمربع فضای مفید ساختمان های مخابراتی (ریال) 

13
کلان شهرها (تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، ...)
330.887
966.306
14
سایر شهرها
223.349
644.204
15
نقاط روستایی
107.539
322.102
 
منظور از زمین، فضای باز خارج ساختمان ها یا پشت بام در داخل محوطه محصور و حفاظت شده مراکز مخابراتی
می باشد که جهت استقرار موقت تجهیزات متقاضی در کانکس و ... در نظر گرفته شده و احداث ساختمان و
بنا در آن مجازنمی باشد.
یک متر مربع فضای مفید داخل ساختمان شامل امکانات زیر می باشد:
-  سیستم زمین
-  سرمایش و گرمایش متداول مراکز تلفنی
-  سیستم اعلام و اطفای حریق
-  سیستم روشنایی عمومی
-  کف کاذب
-  درب و قفل
-  دسترسی 24 ساعته برای پرسنل فنی مجاز
-  خدمات حفاظت و حراست عمومی
- منظور از فضای مفید مساحتی است که متقاضی جهت نصب تجهیزات و فضای دسترسی نیاز داشته و درخواست می نماید.
در مواردی که مجوز استفاده از فضای خارج فنس ایستگاه های مستقر در ارتفاعات به سازمان ها و موسسات دولتی داه می شود،
 بابت استفاده از جاده اختصاصی شرکت های مخابرات استانی مجاز به اخذ هزینه نگهداری سالیانه ازمتقاضی در قبال مجوز و
قرارداد منعقده می باشند. متقاضیانی که از فضای امکانات مخابراتی با جاده اختصاصی استفاده می کنند مشمول هزینه
استفاده از جاده نمی شوند.
 
فهرست بهای نرخ واگذاری ماهانه برق (DC و AC) به متقاضیان 
در ایستگاه ها و مراکزمخابراتی کشور

ردیف
شرح
واحد
مبلغ (ریال)
16
220 ولت متناوب تک فاز بدون پشتوانه
یک آمپر
186.997
17
220 ولت متناوب تک فاز با پشتوانه
یک آمپر
361.663
18
220 ولت متناوب تک فاز بی درنگ
(UPS)
یک آمپر
469.020
19
یک سویه با پشتوانه
100 وات
289.407
 
در صورت نصب فیوز محدود کننده جریان مصرفی متقاضی، میزان برق درخواستی برابر ظرفیت فیوز محدود کننده و
در غیر این صورت برابر ظرفیت کلید یا فیوز استاندارد در تاسیسات مخابراتی که جهت انشعاب برق واگذاری به
متقاضی در نظر گرفته شده محاسبه خواهد شد.
*دامنه تغییرات ولتاژ AC تک فاز 10%+ و 15%- می باشد.
*در صورت واگذاری برقی AC سه فاز هر آمپر معادل سه برابر هزینه یک آمپر AC تک فاز در نظر گرفته می شود.
*مسئولیت نوسانات و اغتشاشات بیش از دامنه تغییرات (10%+ و 15%-) مربوط به شبکه برق به عهده شرکت مخابرات نمی باشد.
*در صورت عدم رعایت نکات فنی و ایمنی توسط متقاضی و بروز اشکال یا خسارت در تاسیسات و تجهیزات مخابراتی و
همچنین اختلال در ارتباطات مخابراتی مرکز یا ایستگاه، متقاضی مکلف به پرداخت خسارت تعیین شده توسط
شرکت های مخابراتی خواهد بود.
*در صورت اضافه مصرف نسبت به میزان برق واگذاری، شرکت مجاز خواهد بود نسبت به قطع برق و جمع اوری انشعاب و یا در
 خصوص مطالبه هزینه اضافی از متقاضی اقدام نماید.
*تعرفه هزینه برق متناوب، متناسب با افزایش سالانه تعرفه های وزارت نیرو افزایش می یابد.
 
فهرست بهای نصب آنتن بر روی دکل های مخابراتی
 برای کلیه متقاضیان

ردیف
شرح
مبلغ (ریال)
20
 
 انواع آنتنهای یاگی و یک سکتورموبایل تا طول یک متر، شیپوری، شبکه ای و صفحه ای تا قطر 5/1 متر و انواع میله ای
 
689.193
21
 
انواع آنتنهای یاگی و یک سکتور موبایل با طول بیش از یک متر و بشقابی، توپر تا قطر 5/1 متر
 
1.378.385
22
 
انواع آنتنهای بشقابی (شبکه ای و توپر) با قطر بیش از 5/1 متر
 
2.065.577
 

برای دکل های مهاردار و با دو مهار، قطر پایه میل مهار را محاسبه و 2/1 آنرا ملاک محاسبه قیمت زمین قرار می دهیم.
 
*برای دکل های مهاردار که دارای 3 و بیشتر مهار باشند فاصله دو شعاع (قطر) برای قیمت زمین در نظر گرفته می شود.
 
*برای دکل های خود ایستا یا یاگی یک متر فضای دسترسی منظور شود. 

*برای کانتینر ملاک محاسبه مساحت کف کانتینر می باشد.

 

 

سرويس های قابل واگذاری اداره واگذاری مدارات

   سرويس نقطه به نقطه    پذيرش و اجرای درخواست های  E1,STM1,STM4,STM16     

  پذيرش وانجام درخواست های لينک های نقطه به نقطه بصورت انبوه جهت شرکت های  PAP  

وشرکت ارتباطات سيار وشرکت خدمات ارتباطی ايرانسل بانک ها و

سايرارگان های دولتی وغيردولتی به شرح هزينه های ذيل :

 

 تعرفه ماهانه

سرويس نقطه به نقطه جهت تامين ارتباط از طريق شبکه شهری وبين شهری

داخل استانی    

 

ارتباط نقطه به نقطه اختصاصي

به ازاء هر لينک

سرعت ( بيت بر ثانيه)

 

بين شهري(داخل استاني)  

داخل شهري

400,000 ريال 

255,000 ريال

٦٤ کيلو

_

_

١٢٨ کيلو

_

_

٢٥٦ کيلو

_ 

_

٥١٢ کيلو

_ 

_

١٠٢٤ کيلو

10 برابر 64 کيلو

10 برابر 64 کيلو

٢٠٤٨ کيلو

25 برابر 64 کيلو 

25 برابر 64 کيلو

8 مگا

65 برابر 64 کيلو 

65 برابر 64 کيلو

34 مگا

170 برابر 64 کيلو 

170 برابر 64 کيلو

STM1

510 برابر 64 کيلو 

510 برابر 64 کيلو

STM4

1530 برابر 64 کيلو 

1530 برابر 64 کيلو

STM16

                                   

توضيحات : 

*  چنانچه جهت برقراری ارتباط بين شهری بين دونقطه موردتقاضا نياز به استفاده از مدارات شهری باشد

 تعرفه اجاره ماهانه مدارات مزبور برابر تعرفه مصوب ازمتقاضی اخذ خواهد شد

 * اجاره ماهانه ارتباطات نقطه به نقطه اختصاصی کمتراز 15 روز معادل 15 روز وبيشتراز 15 روز معادل يک ماه

اجاره ماهانه محاسبه واعمال شود

سيم خصوصی يک مرکزی 

جهت واگذاری اين سرويس باکاربری انتقال صدا واطلاعات درمحدوده يک مرکز از طريق شبکه کابل مراکز مخابراتی به شرح ذيل :

هزينه 000 ر000ر1 ريال+ عوارض وماليات برارزش افزوده ساليانه

هزينه نگهداری ماهانه هرزوج کيلومتر 800ر10 ريال که حداقل 000ر170 ريال محاسبه مي گردد

  صرفا جهت انتقال صدا(DVM)سيم خصوصی دو مرکزی از طريق کانال های سيستم  000ر000ر1 ريال هزينه   + عوارض

 وماليات برارزش افزوده ساليانه هزينه نگهداری ماهانه هرزوج کيلومتر 800ر10 ريال که حداقل 000ر255 ريال محاسبه مي گردد.

 فيبروکابل اختصاصی

واگذاری انواع فيبرهای متصل به مراکز لوکال وشبکه انتقال وواگذاری فيبرهای تاريک بامجوز کميته مربوطه

به شرح هزينه های ذيل:

هزينه طراحی درسال 91 مبلغ 000ر422ر4 ريال + عوارض وماليات برارزش افزوده ساليانه

هزينه نگهداری ماهانه هرزوج کيلومتر تار نوری   000ر147 ريال

هزينه نگهداری ماهانه هرزوج کيلومتر کابل مسی     640ر2 ريال

هزينه اجرا طبق برآورد طرح محاسبه واخذ مي گردد  

 

تعرفه ماهانه
تامین ارتباط برای دسترسی به شبکه شهری و بین شهری و بین الملل


سرعت(بیت بر ثانیه)
ارتباط نقطه به نقطه اختصاصی به ازای هر لینک
داخل شهری
بین شهری
(داخل استانی)
بین شهری
(بین استانی)
بین الملل
64 کیلو
255.000کیلو
400.000ریال
800.000ریال
15.000.000
128 کیلو
-
-
-
1/5 برابر 64 کیلو
256 کیلو
-
-
-
2/5 برابر 64 کیلو
512 کیلو
-
-
-
4 برابر 64 کیلو
1024 کیلو
-
-
-
6 برابر 64 کیلو
2048 (2MB)
10 برابر 64 کیلو
10 برابر 64 کیلو
10 برابر 64 کیلو
10 برابر 64 کیلو
8 مگا
25 برابر 64 کیلو
25 برابر 64 کیلو
25 برابر 64 کیلو
25 برابر 64 کیلو
34 مگا
65 برابر 64 کیلو
65 برابر 64 کیلو
65 برابر 64 کیلو
65 برابر 64 کیلو
(STM1
) 155 مگا
170 برابر 64 کیلو
170 برابر 64 کیلو
170 برابر 64 کیلو
170 برابر 64 کیلو
STM4
510 برابر 64 کیلو
510 برابر 64 کیلو
510 برابر 64 کیلو
510 برابر 64 کیلو
STM16
1530 برابر 64 کیلو
1530 برابر 64 کیلو
1530 برابر 64 کیلو
1530 برابر 64 کیلو
تمامی ظرفیت ها بصورت اختصاصی (dedicated) واگذار می شود.


توضیحات:
- چنانچه جهت برقراری ارتباط بین شهری بین دو نقطه مورد تقاضا نیاز به استفاده از مدارات شهری باشد تعرفه اجاره ماهانه مدارات

مزبور برابر تعرفه مصوب از متقاضی اخذ خواهد شد.

- اجاره ماهانه ارتباطات نقطه به نقطه اختصاصی کمتر از 15 روز معادل 15 روز و بیشتر از 15 روز معادل یک ماه اجاره

ماهانه محاسبه و اعمال شود.

 

- اجاره ماهانه مدارات بین شهری (زیرساخت) در مناطق کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته که همه ساله فهرست آن توسط

 وزارت کشور اعلام می گردد از 40% تخفیف برخوردار است (حداقل مبدا یا مقصد در مناطق فوق الذکر باشد).

     

 

 

سهام

قیمت پایانی سهام: 6195
قیمت روز قبل: 6007