صفحه اصلي > راهنمای مشترکین > تعرفه ها > سرویس های دیتا 

سرویس های دیتا

 


 
تعرفه خدمات اینترنت

سرعت ( بیت بر ثانیه )

ماهانه ( ریال)

یک ماه و نیم سپرده اولیه ( ریال )

64K

000ر550

000ر825

128K

000ر990

000ر485ر1

256K

000ر650ر1

000ر475ر2

512K

000ر970ر2

000ر455ر4

1 M

000ر455ر4

500ر682ر6

2 M

000ر800ر8

000ر200ر13

4 M

000ر335ر16

500ر502ر24

8 M

000ر295ر29

500ر942ر43

20 M

000ر241ر59

500ر861ر88

34 M

000ر328ر83

000ر992ر124

100 M

000ر830ر214

000ر245ر322

155 M

000ر326ر277

000ر989ر415

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 200 خود مصوبه پیشین نرخ پهنای باند اینترنت را مبنی بر تخفیف 35 درصدی تعرفه پهنای باند اینترنت، برای ارائه کنندگان خدمات اینترنت ADSL تغییر داد و به تخفیف 25 درصد برای تمام ارائه دهندگان اینترنت اصلاح کرد.

 

 

تعرفه ماهانه ارتباطات نقطه به نقطه اختصاصی لایه 2 و خدمات ابر 3 انتقال لایه 


 

 

   

سهام

قیمت پایانی سهام: 6195
قیمت روز قبل: 6007