صفحه اصلي > راهنمای مشترکین > تعرفه ها > دفاتر خدمات ارتباطی 

دفاتر خدمات ارتباطی

 

 

سقف تعرفه خدمات تلفن ثابت قابل ارائه مصوبه شماره 1 جلسه شماره 205 کمیسیون تنظیم مقررات

ردیف

نام خدمت

سهم دفاتر (ریال)

سهم اپراتور (ریال)

سقف تعرفه قابل دریافت از متقاضی خدمت (ریال)

1

صدور قبض المثني

5.000

-

5.000

2

وصل خط پس از پرداخت بدهي

12.500

2.500

15.000

3

بررسي امكانات واگذاري خط

20.000

-

20.000

4

ثبت نام خط

100.000

-

100.000

5

تغيير نام خط

80.000

20.000

100.000

6

تغيير مكان تلفن ثابت

50.000

50.000

100.000

7

كشف مزاحمت تلفني

25.000

-

25.000

8

تغيير نام و مكان تلفن ثابت به طور همزمان

100.000

50.000

150.000

9

اصلاح نام مشترك روي قبض

25.000

-

25.000

10

بازكردن صفر دوم

25.000

-

25.000

11

بستن صفر دوم

25.000

-

25.000

12

رسيدگي به اعتراضات مشترك به صورتحساب

25.000

-

25.000

13

وصل تلفن درخواست مشترك

25.000

-

25.000

14

قطع تلفن به درخواست مشترك

25.000

-

25.000

15

فعال سازي خدمات ويژه (انتقال مكالمه ،

كنفرانس ، انتظار  مكالمه و... )

25.000

-

25.000

16

تخليه خط تلفن به درخواست مشترك

25.000

-

25.000

17

اصلاح آدرس مندرج برروي قبض تلفن

25.000

-

25.000

18

ثبت و حذف اطلاعات در / از سامانه

118

25.000

-

25.000

19

غيرفعال كردن خدمات ويژه

25.000

-

25.000

20

تعويض شماره

25.000

-

25.000

21

تعهد از مشترك پس از ايجاد مزاحمت براي باردوم

25.000

-

25.000

22

تعهد از مشترك به علت سيم كشي غيرمجاز

25.000

-

25.000

23

استرداد مبلغ فيش

25.000

-

25.000

24

تكميل يا ويرايش اطلاعات مشترك

25.000

-

25.000

 

 

 

 

25

 

ریزمکالمات بر روی لوح فشرده (CD)

20.000

-

20.000

 

 

چاپ ريز مكالمات

 

 

تا 3 صفحه و 150 رکورد، 20.000 ریال و  بیش از 3 صفحه  هر صفحه 2.000 ریال

 

 

 

-

 

تا 3 صفحه و 150 رکورد، 20.000 ریال و بیش‌ از 3 صفحه هر صفحه 2.000 ریال

 

1.     تعرفه تعيين شده سقف تعرفه قابل دريافت از متقاضيان مي‌باشد. اخذ هر گونه مبلغ اضافي از متقاضيان دريافت خدمات در دفاتر تحت هر عنوان به غير از تعرفه‌هاي تعيين شده ممنوع مي‌باشد.

2.     اپراتور مي‌تواند از دريافت ميزان مابه‌التفاوت تخصيص يافته به خود صرف‌نظر كند و يا تمام يا بخشي از سهم دفاتر را رأساً به آنها پرداخت كند.

3.     دفاتر پيشخوان خدمات دولت نبايد در ارائه خدمات خود هيچگونه تبعيضي بين دارندگان پروانه ارائه خدمات مشابه قائل شوند.

4.   هيچ يك از دارندگان پروانه نبايد نسبت به اجبار دفاتر براي عدم خدمت‌دهي به ساير دارندگان پروانه اقدام كند، در غير اين صورت اقدام ايشان ضد رقابتي تلقي شده و برابر مفاد پروانه با ايشان برخورد خواهد شد.

5.   اپراتورها موظفند تعرفه‌ها را در سايت خود اطلاع رساني نمايند و دفاتر ملزم به نصب اين تعرفه‌ها در محل دفتر مي‌باشند.

 

سهام

قیمت پایانی سهام: 6195
قیمت روز قبل: 6007