صفحه اصلي > راهنمای مشترکین >  مراكز مخابراتي تهران > مخابرات منطقه ٣تهران 

مخابرات منطقه ٣تهران

 

 

ساعت کار تمامی مراکز مخابراتی:


شنبه تا چهارشنبه 7:30 تا 16

پنجشنبه 7:30 تا 12:30

اداره كل مخابرات منطقه 3 تهران

نشاني : خيابان پيروزي ، سه راه سليمانيه ، خ بيمارستان فجر ، پلاك2

شماره تلفن:  33334444 - 33331111 

مراکز مخابراتی اداره کل مخابرات منطقه 3

ردیف

نام مرکز

تلفن تماس

پیش شماره ها

نشانی

رئیس مرکز/امور مشتریان

1

مرکزقیامدشت و توابع( های  چهل قز -عباس اباد علاقبند -قاسم اباد تهرانچی-کریم اباد تهرانچی)

33582044رئیس مرکز

3358-3359

قیامدشت چهارراه مخابرات

33581033امورمشتریان

33579999الی33577000قیامدشت
36857000الی36857999 قاسم اباد تهرانچی


36859000-36859999چهل قز


36675000الی36677015عباس اباد


36679000الی36679255کریم اباد

مرصاد پاکدشت

رئیس مرکز:36016030

3635, 3939, 3602, 3603, 36010, 36014, 3604, 3644, 3932, 3645, 3932, 3640, 3932, 36080, 36084, 36085

پاکدشت -خ ش مطهری ک ش مجید پازوکی مرکز مخابرات مرصاد


قائم(عج)(مرصادپاکدشت)

امور مشترکین :36020200

36070, 36078, 3608, 3644, 3932, 3634,3685,3607,3634, 3641,364130, 364149,36013

پاکدشت - میدان پارچین بلوار شهدای پارچین پشت دانشگاه پیام نور


خاتون آباد-فرون آباد(مرصادپاکدشت)


36095, 393329,36460, 36466, 393260, 393269, 3646

خاتون آباد - بلوار امام رضا- پل اول روبروی بانک ملت


شریف آباد(مرصادپاکدشت)


3647, 3933, 36470,3609, 3634,36345, 3645,3648,36851, 3641,3642,3685

شریف آباد - بلوار امام رضا- قبل از پلیس راه جنب پاسگاه نیروی انتظامی

3

شهیدباکری

رئیس مرکز:33200051

 

اتوبان بسیج سه راه تختی بلوارهجرت بالاتراز میدان شهیدباکری خ صفوی

امور مشترکین :33200039

3322و33233320و3321

33240000الی 33244999


 

4

شظظهید حیدری خاورشهر

رئیس مرکز:33855300

3385-3353-3326

خاورشهر خیابان شهید چگینی کوچه شهید عدالت پژو روبروی شبکه بهداشت مرکز مخابرات شهید حیدری خاورشهرامور مشترکین :33857223-338576005

شهیدمومن ورامین

رئیس مرکز:36273007

3624-3625-3626-3627-3628-3629-3638

ورامین خیابان شهید بهشتی مجتمع ادارات اداره مخابرات شهید مومن

امور مشترکین :36245173-36245178

6

پانزده خرداد باقرآباد

رئیس مرکز:36132222

3610-3613-3616-3618

قرچک باقرآباد نبش خیابان  شهید لشگری

امور مشترکین :36166051-36166052

7

مرکز صنعتی خاوران

رئیس مرکز-

3328

شهرک صنعتی خاوران جنب سایت فلزتراشان

امور مشترکین :33286279

8

پیروزی

رئیس مرکز:33253010

3330-3331-3332-3333-3334-3335-3336-3378-3379-3367-3660-3684

پیروزی سه راه سلیمانیه خ فجر مرکز مخابرات پیروزی

امورمشتریان33253001-332530029

ملت

رئیس مرکز:33978403

3311-3390-3391-3392-3393-3394-3395-3396-3397-3398-3399-3353-3661-3605-4033

خ سعدی جنوبی خ اکباتان مرکز مخابرات ملت

امورمشتریان 33978407

10

شهید درزی

رئیس مرکز33888815

3360-3361-3388-3389-3362

کیانشهر میدان امام رضا

امورمشترکین 33608060

11

الغدیر

رئیس مرکز:33682222

3368-3369-3370-3371-3372-3373-3630-3631-3300-3301-3302-3303-3343-3662-( 33040000الی33040999)(33049000الی 33049999

میدان خراسان-انتهای خ خاوران -نبش  خ شهید مینایی

امورمشتریان:33696950

12

مرکزشهید مشهدی مهدی

رئیس مرکز :33491111

3345-3346-3347-3348-3349-3357-3681-3664-3386-3387

خاوران -بزگراه امام رضا-روبروی مسجدسیدالشهدا

امورمشتریان:33482083

13

شهیددیالمه

رئیس مرکز33549050

3312-3313-3344-3350-3351-3352-3354-3355-3356-3683

خ ری جنب بیمارستان بازرگانان نبش کوچه اربابی مرکزمخابرات شهیددیالمه

امورمشتریان :33514779

14

مرکزشهید نبوی و مراکز توابع (   فیروزآباد - قلعه نوخالصه- طالب آباد- چال ترخان - گل تپه - عشق آباد - قمی آباد)

33419050رئیس مرکز

3340-3341-3342-33539  شهید نبوی

شهرری ابتداجاده ورامین بعدازسه راه تقی آباد جنب کارخانه مارگارین مرکز مخابرات شهید نبوی

33411090امورمشتریان

36680000  الی 36685151   فیروزآباد


36692000   الی 36694015      قلعه نوخالصه


36670000  الی 36670999     طالب آباد


36695000  الی 36696343    عشق آباد


36671200  الی 36671599    چال ترخان


36673000  الی  36673663    گل تپه

15

پیشوا

رئیس مرکز :36724212

(36748000الی36748199)(36751000الی36751871)(36718000الی36719200)(36717200الی36717871)(36715000الی36715671)(36781000الی36782999)3672-3673(36856300الی36856799)(36743200الی36745299)(36711200الی36711899)(36713000الی36713899)

پیشوا خ دکتر دستجردی اداره مخابرات شهید نقابی پیشوا

امورمشترکین:

36724510

36724121

 

16

شهید مفتح خیرآباد ورامین

رئیس مرکز 36232222-36200000

3620-3623-3628-3638

ورامین -خیرآباد-خیابان اصلی -جنب خیابان سیراوندی -مرکز مخابرات شهید مفتح آباد

امور مشریان 36235178-36235177

17

مرکز شهیدعربسرخی

رئیس مرکز :33776200

3337-3338-3339-3374-3375-3376-3377-3363-3665-3680

فلکه اول دولت آباد خیابان شهیدعلینواز مرکزمخابرات شهیدعربسرخی

امورمشتریان33776251

18

هجرت

رئیس مرکز 33645700


افسریه - 15 متری اول   کوچه 17 (شهیدعنابستانی ) مرکز مخابرات هجرت

امورمشترکین 33646342

3314-3315-3380-3381-3382-3383-3384-3364-3365-3366(3660208الی33660999-3320(33200151الی 33205499و33208192الی33209999)3322(33223000الی 33225999و33229000الی33229999) 3323(33231000الی 33231999)3324(33241000 الی 33241999)3605(36050000الی 36054999)-NGNمرکز ملت


دهوین

رئیس مرکز: 36220109

36220000الی36229999

دهوین بلوار امام رضا بعداز پل امام رضا جنب جهاد کشاورزی مرکز مخابرات دهوین

19

امور مشتریان36225600
36780000الی36780999

36783000الی367836783287

36783300الی36783587

36783600الی36783887

36855000الی36856299

36775000الی36775999

36772000الی36774991

36212000الی36214879

36750201الی36750863

36710200الی36710999

36755001الی36755663

36756500الی36756506

36858000الی36858999

36753000الی36754343

36770000الی36771086

36776000الی36777187

36777193الی36777342

36777500الی36777517

36287200الی3628799

36716000الی36716671

36712200الی36712871

36752200الی36752862

36757200الی36757862


20

شهید اشرفی اصفهانی

رئیس  مرکز

33062040

3307-3306-3308-3309-3310-3316-3317-3318-3319-3305

خ پیروزی خ نبرد جنب تاکسیرانی

امورمشتریان

33079702-33079703

21

شهیدبهشتی باهنر

رئیس مرکز

36122222

 

3610-3611-3612-3614-3615-3617-3618-3619

 

قرچک نبش خیابان آزادگان(مخابرات)

امورمشتریان

 

36126050