صفحه اصلي > اخبار > پرتال آگهی ها > حراج 

حراج

 
ردیف شماره حراج عنوان حراج تاریخ انتشار اخرین مهلت
146 آگهی تجدیدحراج عمومی شماره 14‏‏‏.96 فروش سیم رانژه‏‏ و کابل‏-لوازم وتجهیزات مخابراتی 96.10.16 96.10.18
145 آگهی تجدیدحراج عمومی شماره 14‏‏‏.96 فروش سیم رانژه‏‏-لوازم وتجهیزات مخابراتی 96.8.20 96.8.30
144 اداره کل تدارکات و خدمات فروش اقلام و تجهیزات مخابراتی خارج از رده و اسقاط 96.7.29 96.8.24
143 آگهی حراج عمومی شماره 14‏‏‏/96 فروش سیم رانژه‏-لوازم وتجهیزات مخابراتی 96.7.22 96.7.30
142 آگهی حراج عمومی شماره 13‏‏/96 فروش 236 متر کابل 95.7.15 96.8.17
141 آگهی حراج عمومی شماره 12‏/96 فروش دو دستگاه برج خنک کننده و فایلهای ریلی 96.7.5 96.8.6
140 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 2 . م2 . 96 انجام عملیات نگهداری وبازسازی شبکه های کابل، هوائی 96.7.5 96.7.20
139 آگهی حراج عمومی شماره 11‏/96 فروش اقلام و تجهیزات مخابراتی مازاد و اسقاط 96.6.11 96.6.25
138 آگهی تجدیدحراج عمومی شماره 6‏‏‏/96 فروش اقلام و تجهیزات مخابراتی خارج از رده و اسقاط 96.6.1 96.6.19
137 آگهی حراج عمومی شماره 10‏/96 فروش سیم رانژه و کابل 96.5.21 96.5.31

سهام

قیمت پایانی سهام: 2255
قیمت روز قبل: 2258