صفحه اصلي > اخبار > پرتال آگهی ها > حراج 

حراج

 
ردیف شماره حراج عنوان حراج تاریخ انتشار اخرین مهلت
141 آگهی حراج عمومی شماره 12‏/96 فروش دو دستگاه برج خنک کننده و فایلهای ریلی 96.7.5 96.8.6
140 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 2 . م2 . 96 انجام عملیات نگهداری وبازسازی شبکه های کابل، هوائی 96.7.5 96.7.20
139 آگهی حراج عمومی شماره 11‏/96 فروش اقلام و تجهیزات مخابراتی مازاد و اسقاط 96.6.11 96.6.25
138 آگهی تجدیدحراج عمومی شماره 6‏‏‏/96 فروش اقلام و تجهیزات مخابراتی خارج از رده و اسقاط 96.6.1 96.6.19
137 آگهی حراج عمومی شماره 10‏/96 فروش سیم رانژه و کابل 96.5.21 96.5.31
136 آگهی حراج عمومی شماره 9‏‏/96 فروش انواع باطری ، تابلو برق ، پایه راک 96.5.21 96.5.31
135 آگهی حراج عمومی شماره 8‏/96 فروش سیم رانژه 96.5.4 96.5.25
134 آگهی حراج عمومی شماره 7‏‏‏/96 فروش اقلام و تجهیزات مخابراتی خارج از رده و اسقاط 96.4.18 96.5.7
133 آگهی حراج عمومی شماره 6‏‏/96 فروش اقلام و تجهیزات مخابراتی خارج از رده و اسقاط 96.3.31 96.4.17
132 آگهی حراج شماره5‏‏/96 موضوع آگهی فروش انواع کابلهای اسقاط وخار 96.2.31 96.3.10

سهام

قیمت پایانی سهام: 2016
قیمت روز قبل: 2002