صفحه اصلي > اخبار > اخبار توسعه 

اخبار توسعه

 


کابل برگردان در مرکز مخابرات شهید یزدانپناه
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید یزدانپناه از تاریخ ششم اسفند ماه آغاز می شود.
 دوشنبه ٦ اسفند ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
4 مرکز مخابراتی توسعه می یابد
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی حافظ، بعثت، جماران و سلمان فارسی از تاریخ پنجم اسفند ماه آغاز می شود.
 شنبه ٤ اسفند ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
3 مرکز مخابراتی شهید بهشتی، پیام نور و شهید تندگویان توسعه می یابد
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید بهشتی، پیام نور و شهید تندگویان از تاریخ 4 اسفند ماه آغاز می شود.
 چهارشنبه ١ اسفند ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
30 سال تلاش و30 سال افتخار در مرکز شهید فرد اسدی در گفت وگو با مهندس ثقفی
چند روزی به آخرین روزهای خدمتش در مخابرات تهران نمانده است و هنوز دوران جوانی خود را بیاد دارد که چگونه در زمستان 69 در دوره تربیت تکنسین به همراه 320 نفر که جذب مخابرات شدند به استخدام مخابرات درآمد.
 سه شنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
2 مرکز مخابراتی حافظ و سلمان فارسی توسعه می یابد
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات حافظ و سلمان فارسی از تاریخ 30 بهمن ماه آغاز می شود.
 دوشنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات قیامدشت
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات قیامدشت از تاریخ 28 بهمن ماه آغاز می شود.
 شنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
2 مرکز مخابراتی مهدیه و شهید مفتح توسعه می یابد
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات مهدیه و شهید مفتح از تاریخ 27 بهمن ماه آغاز می شود.
 شنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات حکمت شعار
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات حکمت شعار از تاریخ 25 بهمن ماه آغاز می شود.
 چهارشنبه ٢٤ بهمن ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
توسعه شبکه کابل در 2 مرکز مخابراتی مخابرات پیروزی ، 13 آبان
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات پیروزی ، 13 آبان از تاریخ 24 بهمن ماه آغاز می شود.
 سه شنبه ٢٣ بهمن ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات جمال آباد پاکدشت
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات جمال آباد پاکدشت از تاریخ 23 بهمن ماه آغاز می شود.
 يکشنبه ٢١ بهمن ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 صفحه بعدی >>

سهام

قیمت پایانی سهام: 2781
قیمت روز قبل: 2718