صفحه اصلي > اخبار > اخبار توسعه 

اخبار توسعه

 


کابل برگردان در یک مرکز مخابراتی
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات یوسف آباد قوام و ملارد از تاریخ 12 آذر ماه آغاز می شود.
 دوشنبه ١٢ آذر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
نوبت دوم مجمع عمومی سالانه بازنشستگان 21 آذر ماه برگزار می شود
کانون بازنشستگان مخابرات منطقه تهران در اطلاعیه ای از برگزاری نوبت دوم مجمع عمومی سالانه بازنشستگان 21 آذر ماه خبرداد.
 يکشنبه ١١ آذر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
کابل برگردان درمرکز مخابرات پیام نور
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات پیام نور از تاریخ 11 آذر ماه آغاز می شود.
 شنبه ١٠ آذر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
2 مرکز مخابراتی ابوذر و آیت الله ایروانیتوسعه می یابد
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه در مراکز مخابرات ابوذر و آیت الله ایروانی از تاریخ 10 آذر ماه آغاز می شود.
 شنبه ١٠ آذر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات حسن آباد فشافویه
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات حسن آباد فشافویه از تاریخ 9 آذر ماه آغاز می شود.
 چهارشنبه ٧ آذر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
2 مرکز مخابراتی ابوذر و توحید توسعه می یابد
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه در مراکز مخابرات ابوذر و توحید از تاریخ 7 آذر ماه آغاز می شود.
 سه شنبه ٦ آذر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید نبوی
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید نبوی از تاریخ 5 آذر ماه آغاز می شود.
 دوشنبه ٥ آذر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
3 مرکز مخابراتی پیام نور، قیامدشت و شهید میراحمدی نسیم شهر توسعه می یابد
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات پیام نور، قیامدشت و شهید میراحمدی نسیم شهر از تاریخ 6 آذر ماه آغاز می شود.
 دوشنبه ٥ آذر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
رئیس شورای راهبری پارک علم و فناوری ICT منصوب شد
نصرالله جهانگرد با حکم وزیر ارتباطات، رئیس شورای راهبری پارک علم و فناوری ICT شد.
 شنبه ٣ آذر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
3 مرکز مخابراتی پیام نور، شهید میراحمدی نسیم شهر و شهید قندی توسعه می یابد
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات پیام نور، شهید میراحمدی نسیم شهر و شهید قندی از تاریخ 30 آبان ماه آغاز می شود.
 چهارشنبه ٣٠ آبان ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 صفحه بعدی >>

سهام

قیمت پایانی سهام: 2621
قیمت روز قبل: 2667