صفحه اصلي > اخبار > اخبار توسعه 

اخبار توسعه

 


2 مرکز مخابراتی شهدای شهریار و شهید فرد اسدی توسعه می یابد
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهدای شهریار و شهید فرد اسدی از تاریخ 16 تیر ماه آغاز می شود.
 شنبه ١٥ تير ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
2 مرکز مخابراتی خابرات رمضانی و چیتگر توسعه می یابد
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات رمضانی و چیتگر از تاریخ 13 تیر ماه آغاز می شود.
 چهارشنبه ١٢ تير ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
2 مرکز مخابراتی سیدالشهدا و استقلال توسعه می یابد
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات سیدالشهدا و استقلال از تاریخ 12 تیر ماه آغاز می شود.
 سه شنبه ١١ تير ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهد اکبری
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابراتی شهید اکبری از تاریخ 11 تیر ماه آغاز می شود.
 دوشنبه ١٠ تير ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
کابل برگردان در 2 مرکز مخابراتی آزادگان و شهدای شهریار
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی آزادگان و شهدای شهریار از تاریخ 11 تیر ماه آغاز می شود.
 دوشنبه ١٠ تير ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
دسترسی بیش از ۷۰ درصد مردم به اینترنت
نتایج آمارگیری از وضعیت برخورداری خانوار ایرانی و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان می‌دهد که ۱۸ میلیون خانوار ایرانی در محل سکونت خود به اینترنت دسترسی دارند.
 دوشنبه ١٠ تير ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات بعثت
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات بعثت از تاریخ 9 تیر ماه آغاز می شود.
 چهارشنبه ٥ تير ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
کابل برگردان در 4 مرکز مخابراتی
کابل برگردان در 4 مرکز مخابراتی عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی گلندوک، نیکنامده، ایرا، امامه از تاریخ 6 تیر ماه آغاز می شود.
 چهارشنبه ٥ تير ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
کابل برگردان در مرکز مخابرات استقلال
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات استقلال از تاریخ 4 تیر ماه آغاز می شود.
 سه شنبه ٤ تير ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
کابل برگردان در 3 مرکز مخابراتی مرحوم نهری، سلمان فارسی، کاشانی
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی مرحوم نهری، سلمان فارسی، کاشانی از تاریخ 5 تیر ماه آغاز می شود.
 سه شنبه ٤ تير ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>

سهام

قیمت پایانی سهام: 3131
قیمت روز قبل: 3078