صفحه اصلي > اخبار > اخبار توسعه 

اخبار توسعه

 


توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات صفادشت
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات صفادشت از تاریخ 7 آذر ماه آغاز می شود.
 چهارشنبه ٦ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
توسعه شبکه کابل در 2 مرکز مخابراتی
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید جعفری و شهید اکبری از تاریخ 9 آذر ماه آغاز می شود.
 چهارشنبه ٦ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
اداره کل خدمات پس از فروش به خیابان طالقانی منتقل شد
اداره کل خدمات پس از فروش مخابرات منطقه تهران به ساختمان اداری اداره کل مخابرات منطقه 8 انتقال یافت.
 چهارشنبه ٦ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات حافظ
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات حافظ از تاریخ 6 آذر ماه آغاز می شود.
 چهارشنبه ٦ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
مهندس صدری خبر داد: بومی سازی حداکثری تجهیزات صنعت مخابرات به منظور حمایت از تولید داخل
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در نشست تخصصی تعمیق ساخت داخل در صنعت برق، الکترونیک و مخابرات اظهارداشت: در دو سال گذشته با رویکرد تکیه بر نهضت تولید داخل، علاوه بر کاهش وابستگی به شرکت های خارجی ، از فرصت های خلق ایده و تولید فناوری در داخل کشور حمایت های شایانی انجام شده است.
 سه شنبه ٥ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات آزادگان
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات آزادگان از تاریخ 6 آذر ماه آغاز می شود.
 سه شنبه ٥ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید منتظری
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید منتظری از تاریخ 5 آذر ماه آغاز می شود.
 سه شنبه ٥ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
4 مرکز مخابراتی توسعه می یابد
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات سیزده آبان، شهید اکبری، شهدای وردآورد و شهید قندی از تاریخ 4 آذر ماه آغاز می شود.
 يکشنبه ٣ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
مهندس صدری خبر داد : اعتبار اینترنت کاربران شرکت مخابرات ایران افزایش می یابد.
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به قطعی بوجود آمده در اینترنت بین الملل در چند روز گذشته، در کشور تصریح کرد: اعتبار مشترکین اینترنت پرسرعت مخابرات افزایش می یابد.
 يکشنبه ٣ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
وزیـر ارتباطـات گفت : اپراتورها مدت زمان قطعی اینترنت را به مدت اعتبار بسته ها اضافه کنند
آذری جهرمـی بـا تأییـد برقـراری دوبـاره اینترنـت دربسیاری نقـاط کشــور گفــت : ســایر نقــاط هــم بزودی متصــل خواهنـد شـد .
 يکشنبه ٣ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>

سهام

قیمت پایانی سهام: 4154
قیمت روز قبل: 4201