صفحه اصلي > اخبار > اخبار توسعه 

اخبار توسعه

 


توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات قیامدشت
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات قیامدشت از تاریخ 28 بهمن ماه آغاز می شود.
 شنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
2 مرکز مخابراتی مهدیه و شهید مفتح توسعه می یابد
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات مهدیه و شهید مفتح از تاریخ 27 بهمن ماه آغاز می شود.
 شنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات حکمت شعار
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات حکمت شعار از تاریخ 25 بهمن ماه آغاز می شود.
 چهارشنبه ٢٤ بهمن ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
توسعه شبکه کابل در 2 مرکز مخابراتی مخابرات پیروزی ، 13 آبان
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات پیروزی ، 13 آبان از تاریخ 24 بهمن ماه آغاز می شود.
 سه شنبه ٢٣ بهمن ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات جمال آباد پاکدشت
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات جمال آباد پاکدشت از تاریخ 23 بهمن ماه آغاز می شود.
 يکشنبه ٢١ بهمن ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید دستغیب
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید دستغیب از تاریخ 21 بهمن ماه آغاز می شود.
 يکشنبه ٢١ بهمن ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
2 مرکز مخابراتی شهید فرداسدی و شهید قندی توسعه می یابد
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید فرداسدی و شهید قندی از تاریخ 18 بهمن ماه آغاز می شود.
 چهارشنبه ١٧ بهمن ١٣٩٧ - نظرات : ١متن کامل >>
کابل برگردان در مرکز مخابرات مهدیه
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات مهدیه از تاریخ 17 بهمن ماه آغاز می شود.
 سه شنبه ١٦ بهمن ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
2 مرکز مخابراتی استقلال و شهید باهنر اسلامشهر توسعه می یابد
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی استقلال و شهید باهنر اسلامشهر از تاریخ 16 بهمن ماه آغاز می شود.
 دوشنبه ١٥ بهمن ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
3 مرکز مخابراتی شهید بهشتی، شهید فرداسدی، ولی عصر توسعه می یابد
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید بهشتی، شهید فرداسدی، ولی عصر از تاریخ 15 بهمن ماه آغاز می شود.
 يکشنبه ١٤ بهمن ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>

سهام

قیمت پایانی سهام: 2659
قیمت روز قبل: 2589