صفحه اصلي > اخبار > اخبار توسعه 

اخبار توسعه

 


2 مرکز مخابراتی آیت الله ایروانی و باهنر توسعه می یابد
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات آیت الله ایروانی و باهنر از تاریخ 23 مهرماه آغاز می شود.
 يکشنبه ٢٢ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات آزادگان
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات آزادگان از تاریخ 22 مهرماه آغاز می شود.
 شنبه ٢١ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات پاسداران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات پاسداران از تاریخ 20 مهرماه آغاز می شود.
 چهارشنبه ١٨ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
توسعه شبکه کابل در3 مرکز مخابراتی شهید تندگویان، پاسداران و هفت تیر
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید تندگویان، پاسداران و هفت تیر از تاریخ 18 مهرماه آغاز می شود.
 سه شنبه ١٧ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
توسعه شبکه کابل در3 مرکز مخابراتی
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهدای ورد آورد، شهید توکلی، شهید لطیفی از تاریخ 16 مهر ماه آغاز می شود.
 يکشنبه ١٥ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید تندگویان
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید تندگویان از تاریخ 15 مهرماه آغاز می شود.
 شنبه ١٤ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات پاسداران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات پاسداران از تاریخ 14 مهرماه آغاز می شود.
 شنبه ١٤ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
کابل برگردان درمرکز مخابرات شهید بختیاری
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید بختیاری از تاریخ 12 مهرماه آغاز می شود.
 چهارشنبه ١١ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
کابل برگردان در مرکز مخابرات شهید کرمی
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید کرمی از تاریخ 11 مهر ماه آغاز می شود.
 سه شنبه ١٠ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
4 مرکز مخابراتی توسعه می یابد
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید نبوی، بعثت، سید الشهداء و مرصاد پاکدشت از تاریخ 10 مهرماه آغاز می شود.
 دوشنبه ٩ مهر ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعدی >>

سهام

قیمت پایانی سهام: 2323
قیمت روز قبل: 2330