صفحه اصلي > اخبار > اخبار توسعه 

اخبار توسعه

 


کابل برگردان در مرکز مخابرات آیت اله کاشانی
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات آیت اله کاشانی از تاریخ 25 دی ماه آغاز می شود.
 يکشنبه ٢٤ دی ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
3 مرکز مخابراتی الغدیر، شهید محسنیان و پیروزی توسعه می یابد
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی الغدیر، شهید محسنیان و پیروزی از تاریخ 24 دی ماه آغاز می شود.
 شنبه ٢٣ دی ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
2 مرکز مخابراتی شهید زارعی و شهید باهنر توسعه می یابد
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید زارعی و شهید باهنر از تاریخ 23 دی ماه آغاز می شود.
 چهارشنبه ٢٠ دی ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید محسنیان
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید محسنیان از تاریخ 21 دی ماه آغاز می شود.
 چهارشنبه ٢٠ دی ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
2 مرکز مخابراتی شهر قدس و شهید مفتح توسعه می یابد
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهر قدس و شهید مفتح از تاریخ 20 دی ماه آغاز می شود.
 سه شنبه ١٩ دی ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
2 مرکز مخابراتی شهید تندگویان و قائم پاکدشت توسعه می یابد
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید تندگویان و قائم پاکدشت از تاریخ 19 دی ماه آغاز می شود.
 دوشنبه ١٨ دی ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
3 مرکز مخابراتی شهید محسنیان، شهید توکلی و اندیشه توسعه می یابد
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید محسنیان، شهید توکلی و اندیشه 3 از تاریخ 18 دی ماه آغاز می شود.
 يکشنبه ١٧ دی ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
6 مرکز مخابراتی توسعه می یابد
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی الغدیر، شهید حق شناس، سلمان فارسی، شهید دستغیب، شهید اشرفی اصفهانی و ابوذر از تاریخ 17 دی ماه آغاز می شود.
 شنبه ١٦ دی ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
واگذاری خط تلفن ثابت یک روزه شد
مخابرات منطقه تهران، از واگذاری خطوط تلفن ثابت به متقاضیان ظرف مدت یک روز از زمان درخواست، خبر داد.
 شنبه ١٦ دی ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
2 مرکز مخابراتی شهید زارعی، شهید بهشتی گیلاوند توسعه می یابد
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید زارعی، شهید بهشتی گیلاوند از تاریخ 16 دی ماه آغاز می شود.
 شنبه ١٦ دی ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعدی >>

سهام

قیمت پایانی سهام: 2214
قیمت روز قبل: 2202