صفحه اصلي > اخبار > اخبار توسعه 

اخبار توسعه

 


6 مرکز مخابرات توسعه می یابد
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات ولیعصر (عج) شهید برادری صالح آباد ، حافظ ، شهید جعفری ، ابوذر و پاکدشت از تاریخ 17 دی ماه آغاز می شود.
 يکشنبه ١٦ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید محلاتی
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید محلاتی از تاریخ 15 دی ماه آغاز می شود.
 يکشنبه ١٦ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید زارعی
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز شهید زارعی از تاریخ 16 دی ماه آغاز می شود.
 شنبه ١٥ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
2 مرکز مخابراتی توسعه می یابد
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید یزدان پناه و پیام نور از تاریخ 15 دی ماه آغاز می شود.
 شنبه ١٥ دی ١٣٩٧ - نظرات : ١متن کامل >>
2 مرکز مخابراتی شهید کلانتری و شهید رمضانی توسعه می یابد
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید کلانتری و شهید رمضانی از تاریخ 12 دی ماه آغاز می شود.
 چهارشنبه ١٢ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید بختیاری
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید بختیاری از تاریخ 11 دی ماه آغاز می شود.
 چهارشنبه ١٢ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات بعثت
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات بعثت از تاریخ 14 دی ماه آغاز می شود.
 چهارشنبه ١٢ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
توسعه شبکه کابل در 2 مرکز مخابراتی پیام نور، ولی عصر (عج)
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات پیام نور، ولی عصر (عج) از تاریخ 11 دی ماه آغاز می شود.
 سه شنبه ١١ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
توسعه شبکه کابل در3 مرکز مخابراتی
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی جماران، شهید حق شناس، حافظ از تاریخ 10 دی ماه آغاز می شود.
 يکشنبه ٩ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات ولیعصر(عج)
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات ولیعصر (عج) از تاریخ نهم دی ماه آغاز می شود.
 يکشنبه ٩ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعدی >>

سهام

قیمت پایانی سهام: 2659
قیمت روز قبل: 2589