صفحه اصلي > راهنمای مشترکین > تعرفه ها > تلفن همراه 

تلفن همراه

 

 

تعرفه مکالمات تلفن همراه

عنوان

تعرفه هر دقیقه به ریال

مکالمه همراه دائمی به همراه اول و تلفن ثابت
(درون شبکه ای)

570

مکالمه همراه اعتباری به همراه اول و تلفن ثابت
(درون شبکه ای)

670

مکالمه از تلفن همراه به تلفن ثابت / همراه برای سیم کارت های دائمی
(بین شبکه ای)

625

مکالمه از تلفن همراه به تلفن ثابت / همراه برای سیم کارت های اعتباری
(بین شبکه ای)

937

سهام

قیمت پایانی سهام: 5358
قیمت روز قبل: 5103