صفحه اصلي > اخبار > پرتال آگهی ها > مزایده ها > آرشیو مزایده ها 

فروش انواع خرده سيم و كابل منطقه 6

 
فروش انواع خرده سيم و كابل منطقه 6 تاریخ ثبت : 1391/08/10
طبقه بندي :
عنوان مزایده : فروش انواع خرده سيم و كابل منطقه 6
شماره مزایده : آگهی مزايده عمومي شماره م20/ت/91
نام روزنامه : کیهان
تاریخ انتشار : 91/8/14
پایان فروش اسناد : 91/9/1
بازگشایی پاکات : 91/9/12
متن آگهی :

آگهی مزايده عمومي شماره م20/ت/91

فروش انواع خرده سيم و كابل منطقه 6

اداره كل امور بازرگاني

 

شركت مخابرات استان تهران در نظر دارد انواع خرده سيم و كابل اسقاط موجود در مركز شهيد بخششي اداره كل منطقه 6 شركت مخابرات استان تهران طبق آدرس ذيل خود را از طريق مزايده عمومي بفروش برساند. داوطلبان شركت در مزايده مي‌توانند از تاريخ انتشار آگهي پس از واريز مبلغ 000و300 ريال (5% ماليات ارزش افزوده محاسبه گرديده است)‌ به شماره حساب 1769961978 بانک ملت شعبه اسكان كد 6520 با ذكر شناسه واريز شماره 17696804152 در متن فرم واريز و در ساعت اداري،‌ به نشاني:‌ تهران،‌ بزرگراه كردستان،‌ نرسيده به ملاصدرا، نبش خيابان سهيل،  ساختمان شاهد،‌ طبقه سوم،‌ اتاق 327،‌ واحد تداركات اداره مالي اداري معاونت اداري و اقتصادي مديرعامل مراجعه و CD‌ اسناد مزايده را دريافت و پس از تهيه پرينت اسناد،‌ باتوجه به مندرجات آنها پيشنهاد خود را در  دو پاكت (الف و ب)‌ تنظيم و لاك و مهر شده به نشاني فوق تسليم و رسيد دريافت نمايند.

1-      سپرده شركت در مزايده مبلغ 150.000.000 (يكصد و پنجاه ميليون ريال)  مي‌باشد.

2-      شروع  فروش اسناد از روز دوشنبه مورخ 22/8/91 مي‌باشد.

3-      آخرين مهلت خريد اسناد روز چهار‌شنبه مورخ 1/9/91 مي‌باشد.

4-      آخرين مهلت تحويل پاكات پيشنهاد قيمت ساعت 30/14 روز ‌شنبه مورخ 11/9/91 مي‌باشد. 

5-      تاريخ بازگشايي پاكات پيشنهاد قيمت ساعت 9 صبح روز يكشنبه مورخ 12/9/91 مي‌باشد.

6-      تاريخ بازديد از چهارشنبه مورخ 1/9/91 لغايت چهارشنبه مورخ 8/9/91  از ساعت 9 صبح الي 14 طبق آدرس‌هاي ذيل:

جاده قديم كرج خليج فارس (شماره 2 سابق)  خيابان شهيد بهشتي مركز تلفن شهيد بخششي شركت مخابرات استان تهران مي‌باشد.  (هماهنگي با آقاي جهانگيري 66402666)  

 

 

دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران

 

WWW.TCT.IR

تعداد نمایش : 4354 <<بازگشت

سهام

قیمت پایانی سهام: 4004
قیمت روز قبل: 3968