صفحه اصلي > اخبار > پرتال آگهی ها > مزایده ها > آرشیو مزایده ها 

فروش 14733 كيلوگرم خرده كابل و سيم اسقاط

 
فروش 14733 كيلوگرم خرده كابل و سيم اسقاط تاریخ ثبت : 1391/08/10
طبقه بندي :
عنوان مزایده : فروش 14733 كيلوگرم خرده كابل و سيم اسقاط
شماره مزایده : آگهی مزايده عمومي شماره م21/ت/91
نام روزنامه : کیهان
تاریخ انتشار : 91/8/14
پایان فروش اسناد : 91/9/1
بازگشایی پاکات : 91/9/12
متن آگهی :

آگهی مزايده عمومي شماره م21/ت/91

فروش 14733 كيلوگرم خرده كابل و سيم اسقاط

اداره كل امور بازرگاني

 

شركت مخابرات استان تهران در نظر دارد فروش 14733 كيلوگرم خرده كابل و سيم اسقاط خود را از طريق مزايده عمومي بفروش برساند. داوطلبان شركت در مزايده مي‌توانند از تاريخ انتشار آگهي پس از واريز مبلغ 000و150 ريال (5% ماليات ارزش افزوده محاسبه گرديده است)‌ به شماره حساب 1769961978 بانک ملت شعبه اسكان كد 6520 با ذكر شناسه واريز شماره 17696804152 در متن فرم واريز و در ساعت اداري،‌ به نشاني:‌ تهران،‌ بزرگراه كردستان،‌ نرسيده به ملاصدرا، نبش خيابان سهيل،  ساختمان شاهد،‌ طبقه سوم،‌ اتاق 327،‌ واحد تداركات اداره مالي اداري معاونت اداري و اقتصادي مديرعامل مراجعه و CD‌ اسناد مزايده را دريافت و پس از تهيه پرينت اسناد،‌ باتوجه به مندرجات آنها پيشنهاد خود را در  دو پاكت (الف و ب)‌ تنظيم و لاك و مهر شده به نشاني فوق تسليم و رسيد دريافت نمايند.

1-      سپرده شركت در مزايده مبلغ 60.000.000 يال مي‌باشد.

2-      زمان شروع  فروش اسناد مزايده روز يكشنبه مورخ 21/8/91 مي‌باشد.

3-      آخرين مهلت خريد اسناد مزايده روز چهار‌شنبه مورخ 1/9/91 مي‌باشد.

4-      آخرين مهلت تحويل پاكات پيشنهاد قيمت ساعت 30/14 روز ‌شنبه مورخ 11/9/91 مي‌باشد. 

5-      تاريخ بازگشايي پاكات پيشنهاد قيمت ساعت 10 صبح روز يكشنبه مورخ 12/9/91 مي‌باشد.

 

دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران

 

WWW.TCT.IR

تعداد نمایش : 3981 <<بازگشت

سهام

قیمت پایانی سهام: 4103
قیمت روز قبل: 4154