صفحه اصلي > اخبار > پرتال آگهی ها > مزایده ها > آرشیو مزایده ها 

فروش 3 دستگاه ديزل ژنراتور

 
فروش 3 دستگاه ديزل ژنراتور تاریخ ثبت : 1391/08/24
طبقه بندي :
عنوان مزایده : فروش 3 دستگاه ديزل ژنراتور
شماره مزایده : آگهی مزايده عمومي شماره 22/ت/91
نام روزنامه : کیهان
تاریخ انتشار : 91/8/24
پایان فروش اسناد : 91/9/18
بازگشایی پاکات : 91/9/28
متن آگهی :

آگهی مزايده عمومي شماره 22/ت/91

فروش 3 دستگاه ديزل ژنراتور

اداره كل امور بازرگاني

 

شركت مخابرات استان تهران در نظر دارد فروش 3 دستگاه ديزل ژنراتور موجود در اداره كل توليد سازه‌ها را از طريق مزايده عمومي بفروش برساند. داوطلبان شركت در مزايده مي‌توانند از تاريخ ذيل پس از واريز مبلغ 000/150 ريال (5% ماليات ارزش افزوده محاسبه گرديده است) به شماره حساب 1769961978 بانک ملت شعبه اسكان كد 6520 با ذكر شناسه واريز شماره 17696804152 در متن فرم واريز و در ساعت اداري،‌ به نشاني:‌ تهران،‌ بزرگراه كردستان،‌ نرسيده به ملاصدرا، نبش خيابان سهيل،  ساختمان شاهد،‌ طبقه سوم،‌ اتاق 327،‌ واحد تداركات اداره مالي اداري معاونت اداري و اقتصادي مديرعامل مراجعه و CD‌ اسناد مزايده را دريافت و پس از تهيه پرينت اسناد،‌ باتوجه به مندرجات آنها پيشنهاد خود را در  دو پاكت (الف و ب)‌ تنظيم و لاك و مهر شده به نشاني فوق تسليم و رسيد دريافت نمايند.

1-      سپرده شركت در مزايده مبلغ 20.000.000 يال (بيست ميليون ريال) مي‌باشد.

2-      فروش اسناد از روز چهارشنبه مورخ 8/9/91 مي‌باشد.

3-      آخرين مهلت خريد اسناد روز شنبه 18/9/91 مي‌باشد.

4-      آخرين مهلت تحويل پاكات پيشنهاد قيمت ساعت 30/14 بعدازظهر روز دوشنبه مورخ 27/9/91 مي‌باشد.

5-      تاريخ بازگشايي پاكات پيشنهاد قيمت ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه مورخ 28/9/91 مي‌باشد.

 

دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران

 

WWW.TCT.IR

تعداد نمایش : 4365 <<بازگشت

سهام

قیمت پایانی سهام: 4103
قیمت روز قبل: 4154