صفحه اصلي > اخبار > پرتال آگهی ها > مزایده ها > آرشیو مزایده ها 

فروش انواع كابل‌هاي خاكي، كانالي و هوايي اداره كل تداركات و خدمات

 
فروش انواع كابل‌هاي خاكي، كانالي و هوايي اداره كل تداركات و خدمات تاریخ ثبت : 1391/11/14
طبقه بندي :
عنوان مزایده : فروش انواع كابل‌هاي خاكي، كانالي و هوايي اداره كل تداركات و خدمات
شماره مزایده : آگهی تجديد مزايده عمومي شماره 18/ت/91
نام روزنامه : کیهان
تاریخ انتشار : 91/11/15
پایان فروش اسناد : 91/11/28
بازگشایی پاکات : 91/12/7
متن آگهی :

آگهی تجديد مزايده عمومي شماره 18/ت/91

فروش انواع كابل‌هاي خاكي،  كانالي و هوايي

اداره كل تداركات و خدمات

 

شركت مخابرات استان تهران در نظر دارد انواع كابل‌هاي خاكي و كانالي و هوايي موجود در انبار 44 شركت مخابرات استان تهران طبق آدرس ذيل خود را از طريق مزايده عمومي بفروش برساند. داوطلبان شركت در مزايده مي‌توانند از تاريخ انتشار آگهي پس از واريز مبلغ 000و200 ريال (5% ماليات ارزش افزوده محاسبه گرديده است)‌ به شماره حساب 1769961978 بانک ملت شعبه اسكان كد 6520 با ذكر شناسه واريز شماره 17696804152 در متن فرم واريز و در ساعت اداري،‌ به نشاني:‌ تهران،‌ بزرگراه كردستان،‌ نرسيده به ملاصدرا، نبش خيابان سهيل،  ساختمان شاهد،‌ طبقه سوم،‌ اتاق 327،‌ واحد تداركات اداره مالي اداري معاونت اداري و اقتصادي مديرعامل مراجعه و CD‌ اسناد مزايده را دريافت و پس از تهيه پرينت اسناد،‌ باتوجه به مندرجات آنها پيشنهاد خود را در  دو پاكت (الف و ب)‌ تنظيم و لاك و مهر شده به نشاني فوق تسليم و رسيد دريافت نمايند.

  • 1- سپرده شركت در مزايده مبلغ 150.000.000 (يكصد و پنجاه ميليون ريال) مي‌باشد.
  • 2- شروع فروش اسناد از روز سه‌شنبه مورخ 17/11/91 مي‌باشد.
  • 3- آخرين مهلت خريد اسناد روز ‌شنبه مورخ 28/11/91 مي‌باشد.
  • 4- آخرين مهلت تحويل پاكات پيشنهاد قيمت ساعت 30/14 روز ‌يكشنبه مورخ 6/12/91 مي‌باشد.
  • 5- تاريخ بازگشايي پاكات پيشنهاد قيمت ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 7/12/91 مي‌باشد.
  • 6- تاريخ بازديد از شنبه مورخ 28/11/91 لغايت چهارشنبه مورخ 2/12/91 از ساعت 9 صبح الي 14 طبق آدرس‌هاي ذيل:

اسلام‌شهر ميدان نماز ابتداي جاده احمدآباد مستوفي انبار 44 شركت مخابرات استان تهران مي‌باشد. 

 

 

دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران

 

WWW.TCT.IR

تعداد نمایش : 3832 <<بازگشت

سهام

قیمت پایانی سهام: 4103
قیمت روز قبل: 4154